Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 20 (192 registres)
veureanastomosi de la vena porta (DEM)
 angiologia
 Ã²rgans i sistemes
veureaneurisma de la vena porta (DEM)
 angiologia
 gastroenterologia
 semiologia
veureavenat | avenada (DGEOL)
 hidrogeologia
veurebeina de la vena porta (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurecateterisme de la vena hepàtica (DEM)
 cardiologia
 cirurgia
 gastroenterologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureenravenament (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureenravenar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureequacions de Saint-Venant (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurefiltre de vena cava inferior (DEM)
 angiologia
 material mèdic i ortopèdic
veurefons d’ull de l’oclusió de la vena central de la retina (DEM)
 angiologia
 oftalmologia
 semiologia
Cerca vena a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anastomosi de la vena porta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les anastomosis anatòmiques que s’estableixen entre el sistema de la vena porta i el sistema de les venes caves. Comprèn les anastomosis esofàgiques, formades entre la vena coronària estomàquica i les venes esofàgiques inferiors, per mitjà dels plexos venosos submucosos i de branques exteriors de l’esòfag (varices esofàgiques en la hipertensió portal); les anastomosis rectals, que uneixen les venes hemorroïdals superiors (sistema de la vena mesentèrica inferior) amb les venes hemorroïdals mitjanes i inferiors (branques de les venes hipogàstriques), i les anastomosis peritoneals (sistema Retzius), formades a les parets del tub intestinal, entre les petites branques venoses que, en lloc de dirigir-se al fetge, ho fan cap a la vena cava inferior o els seus afluents (venes renals, venes lumbars, vena sacra mediana).

aneurisma de la vena porta m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
gastroenterologia
semiologia
Dilatació aneurismal d’algun segment intrahepàtic de la vena porta, a vegades molt voluminosa, que s’associa gairebé sempre a cirrosi hepàtica amb hipertensió portal. No produeix manifestacions clíniques especials.

avenat | avenada adj. inus.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
1. Dit de la font que té abundància d’aigua (Freginals).
2. Que té vena.

beina de la vena porta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Prolongació de la càpsula de Glisson que envolta la vena porta.

cateterisme de la vena hepàtica m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
cirurgia
gastroenterologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Introducció d’un catèter cardíac per una vena del braç, cap a l’aurícula dreta i la vena cava inferior, fins a la vena hepàtica; permet de determinar les pressions venoses intrahepàtiques.

enravenament f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’enravenar o d’enravenar-se; l’efecte.

enravenar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Privar de flexibilitat, posar rígid.

equacions de Saint-Venant c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Equacions per a descriure la circulació unidimensional superficial del flux d’aigua i el transport de soluts durant la infiltració: conservació de massa i de quantitat de moviment. La validesa de la simplificació unidimensional dependrà de la uniformitat del sistema i de la capacitat de l’equació d’infiltració adoptada per a reproduir la variabilitat temporal existent. Es poden resoldre per mitjà del mètode predictor-corrector. En fertirrigació permeten estudiar com modelitzar el transport de fertilitzant en el flux d’aigua superficial i la seva infiltració i distribució en el medi porós.
en Saint-Venant equations
es ecuaciones de Saint-Venant
fr équations de Saint-Venant
gl ecuacións de Saint-Venant
pt equações de Saint-Venant

filtre de vena cava inferior m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
material mèdic i ortopèdic
Dispositiu metàl·lic que hom col·loca dins de la vena cava inferior, per via femoral o jugular amb la tècnica de Seldinger, com a mesura preventiva de la tromboembòlia pulmonar. Té una forma cònica i permet l’atrapament dels trombes en el seu vèrtex, a l’ensems que la sang flueix lliurement pels marges.

fons d’ull de l’oclusió de la vena central de la retina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
oftalmologia
semiologia
Aspecte del fons d’ull en la trombosi de la vena central de la retina, caracteritzat per la repleció enorme de totes les venes retinals, en contrast amb l’aprimament de les artèries. De les venes turgents, en surt la sang per nombrosos punts, fins a restar tot el fons d’ull cobert d’hemorràgies i la papil·la gairebé invisible.