Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (38 registres)
veureclavenda (LMC)
 construcció
veurecompravenda (VOCFOR)
 generalitats
veurecompravenda1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecompravenda2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecompravenda mercantil1 (DJC)
 història del dret
veurecompravenda mercantil2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
veurecontracte de compravenda1 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecontracte de compravenda2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veurecontracte de compravenda mercantil1 (DJC)
 història del dret
veurecontracte de compravenda mercantil2 (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
Cerca venda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

clavenda f.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
Plafó1.
Sin. pref.: plafó1 m.

compravenda f.
Vocabulari forestal
generalitats

compravenda1 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte de compravenda1.
Sin. pref.: contracte de compravenda1 c. nom. m.
es compraventa

compravenda2 f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte de compravenda2.
Sin. pref.: contracte de compravenda2 c. nom. m.
es compraventa

compravenda mercantil1 c. nom. f.
Diccionari jurídic
història del dret
Contracte de compravenda mercantil1.
Sin. pref.: contracte de compravenda mercantil1 c. nom. m.
es compraventa mercantil

compravenda mercantil2 c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
Contracte de compravenda mercantil2.
Sin. pref.: contracte de compravenda mercantil2 c. nom. m.
es compraventa mercantil

contracte de compravenda1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte que obliga el venedor a lliurar un bé i a transmetre’n la titularitat i el comprador a pagar-ne el preu en diners i a rebre el bé.
Sin. compl.: compravenda1 f.
V. t.: comprador | compradora m. | f., venedor | venedora1 m. | f.
es contrato de compraventa

contracte de compravenda2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Contracte pel qual una de les parts, la venedora, ha de lliurar una cosa determinada, i l’altra, la compradora, pagar-ne un cert preu en diners o amb un signe que les representi.
Sin. compl.: compravenda2 f.
es contrato de compraventa

contracte de compravenda mercantil1 c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Contracte bilateral entre persones que es dedicaven al comerç, pel qual una de les parts, la venedora, havia de lliurar una cosa determinada, i l’altra, la compradora, pagar-ne un cert preu en diners o amb un altre bé, i en què s’havien de complir unes certes condicions.
Sin. compl.: compravenda mercantil1 c. nom. f.
es contrato de compraventa mercantil

contracte de compravenda mercantil2 c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
Contracte pel qual una de les parts, la venedora, ha de lliurar una mercaderia o gènere determinat, i l’altra, la compradora comerciant, pagar-ne un preu en diners o amb un signe que les representi.
Sin. compl.: compravenda mercantil2 c. nom. f.
es contrato de compraventa mercantil