Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (20 registres)
veureenventrellat -ada (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuremal de ventre (DEM)
 anatomia
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 gastroenterologia
veureventre (VOCFOR)
 el suro
veureventre anterior del múscul digàstric (DEM)
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
veureventre anterior del múscul omohioïdal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veureventre de batraci (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 pediatria
 semiologia
veureventre de fusta (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veureventre de tambor (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veureventre flàccid de Marfan (DEM)
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
 semiologia
veureventre frontal del múscul occipitofrontal (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
Cerca ventre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

enventrellat -ada adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Empatxat, enfitat.

mal de ventre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
gastroenterologia
Dolors abdominals.

ventre m.
Vocabulari forestal
el suro
Part interna de la panna oposada a l’esquena.
Vegeu la figura I.

ventre anterior del múscul digàstric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Porció anterior del múscul digàstric, originada en el tendó intermedi del múscul digàstric, que s’estén vers la vora inferior del maxil·lar inferior i acaba fixant-se en la fosseta digàstrica d’aquest os.

ventre anterior del múscul omohioïdal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Porció del múscul omohioïdal que s’estén de la porció més externa del cos del hioide al tendó intermedi del múscul.
Sin. compl.: ventre superiorl del múscul omohioïdal, ventre vertical del múscul omohioïdal

ventre de batraci m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
pediatria
semiologia
Aspecte del ventre eixamplat de les parts laterals que recorda el de la granota, observat en malalts d’ascites quan adopten la posició de decúbit supí. També és anomenat així el ventre flàccid de Marfan, quan l’infant es posa en decúbit supí.

ventre de fusta m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
semiologia
Contractura intensa dels músculs de la paret abdominal que hom observa en casos de peritonitis, especialment en la perforació d’un ulcus gàstric o duodenal.
Sin. compl.: abdomen de post

ventre de tambor m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
semiologia
Distensió abdominal produïda per meteorisme.

ventre flàccid de Marfan m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
semiologia
Abdomen globulós, atòmic, observat en el raquitisme, degut a la hipotonia de la musculatura llisa del tub digestiu, que origina meteorisme, i a la dels músculs de la paret abdominal.

ventre frontal del múscul occipitofrontal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Part anterior del múscul occipitofrontal, que s’estén des de la vora superior de l’òrbita fins a la vora anterior de l’aponeurosi epicranial.