Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 208 (2.076 registres)
veurea dir veritat (DJC)
 dret
veureAbrami-Fauvert (DEM)
 epònims
veureacció irreversible (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureacció reversible (VOCFOR)
 introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada
veureàcid veràtric (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
 química
veureacne inversa (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 endocrinologia i nutrició
 malalties i síndromes
veureacreció vertical (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureactio de universitate (DJC)
 dret romà
veureactitud de Devergie (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitàries
veureadenitis universal (DEM)
 immunologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 neurologia
 semiologia
Cerca ver a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a dir veritat loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
Estrictament.
Ex.: Totes aquestes propostes semblen, a dir veritat, molt encertades. A dir veritat, crec que el jutge s’equivocà en la sentència.
Sin. compl.: amb franquesa adv., amb sinceritat loc. adv., francament loc. adv.
Sin. pref.: estrictament adv.
es a decir verdad, estrictamente, en rigor

Abrami-Fauvert n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu síndrome ortostàtica.

acció irreversible c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

acció reversible c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

àcid veràtric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
química
Àcid 3,4-dimetoxibenzoic, de fórmula C9H10O4; àcid monocarboxílic aromàtic, és obtingut per metilació dels àcids hidroxilats corresponents. És present en les llavors de la liliàcia Schoenocaulon officinale. Hom l’empra com a intermedi en la síntesi de diversos fàrmacs.

acne inversa f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
endocrinologia i nutrició
malalties i síndromes
Malaltia cutània caracteritzada per acne conglobata de localització inversa, és a dir no en les zones de predilecció (cara, pit i esquena), on l’afectació és mínima, sinó en les àrees intertriginoses (aixelles, engonals, regions perianal i perineal) i també en el clatell i el cap. S’associa amb hidroadenitis supurativa de les aixelles, engonals i regió perianal, perifol·liculitis de la nuca i del cuir cabellut amb formació de cicatrius alopèciques i queloïdals (tríada d’acne), i quist sacrococcigeal amb formació iterativa d’abscessos i fístules (tètrada d’acne). Pot desenvolupar-se una amiloïdosi secundària i també un carcinoma espinocel·lular sobre les lesions inflamatòries cròniques. La perifol·liculitis de la tríada d’acne és l’anomenada perifol·liculitis capilitis abscedens et suffodiens.
Sin. compl.: acne intertriginosa, malaltia de Verneuil, tètrada d’acne

acreció vertical f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Creixement d’una sèrie estratigràfica per aposició de sediments en sentit vertical; oposat a l’acreció lateral o progradació.
en vertical accretion
es acreción vertical
fr accrétion verticale

actio de universitate [la] c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret romà
Petició de l’herència.

actitud de Devergie f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
Positura del cadàver en què hi ha flexió de colzes i genolls, mans tancades i peus en extensió.

adenitis universal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
microbiologia i patologia infecciosa
neurologia
semiologia
Induració generalitzada dels ganglis limfàtics en la sífilis primària i la sida.