Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurea dir veritat (DJC)
 dret
veurecinema veritat (LBC)
 cinema
veureexceptio veritatis (DJC)
 dret penal
 dret romĂ 
veureĂ­ndex estacional de severitat (VOCFOR)
 incendis forestals
veureiusiurandum de veritate dicenda (DJC)
 dret romĂ 
veureiusiurandum de veritate dictorum (DJC)
 dret romĂ 
veurepro rei veritate (DJC)
 dret canònic
veuresèrum de la veritat (DEM)
 altres disciplines mèdiques/sanitĂ ries
 farmacologia
Cerca veritat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a dir veritat loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Estrictament.
Ex.: Totes aquestes propostes semblen, a dir veritat, molt encertades. A dir veritat, crec que el jutge s’equivocà en la sentència.
Sin. compl.: amb franquesa adv., amb sinceritat loc. adv., francament loc. adv.
Sin. pref.: estrictament adv.
es a decir verdad, estrictamente, en rigor

cinema veritat m.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
en cinéma-vérité subst.
es cine-verdad m., cinéma-vérité m.
fr cinéma-vérité m.

exceptio veritatis [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret penal
dret romĂ 
Possibilitat legal de què disposa qui calumnia per a provar la veritat de les seves paraules i així quedar lliure de pena.

Ă­ndex estacional de severitat c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals

iusiurandum de veritate dicenda [la] c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Jurament inquisitiu que comportava la interrogaciĂł activa dels acusats per part del jutge.

iusiurandum de veritate dictorum [la] c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
V.: iusiurandum de veritate dicenda c. nom. m.

pro rei veritate [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret canònic
A favor de la veritat.
Ex.: El defensor del vincle sempre actua pro rei veritate.

sèrum de la veritat m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
altres disciplines mèdiques/sanitàries
farmacologia
Denominació impròpia de les drogues (barbiturats, escopolamina) que han estat emprades en interrogatoris policíacs amb la intenció d’obtenir declaracions verídiques.