Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 572 (5.717 registres)
veurea bona vista (LMC)
 construcciĂł
veurea canvi de (DJC)
 dret
veurea la vista1 (DJC)
 dret
veurea la vista2 (DJC)
 dret
veurea primera vista (DJC)
 dret
veureAvi (DMCSC)
 classificaciĂł, taxonomia i correlaciĂł de sòls
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureAbadal i de Vinyals, Ramon d’ (DJC)
 biografia
veureAbbevil·lià (DGEOL)
 geologia històrica
veureAbbevil·lià1 (TTG)
 geologia
veureabbevil·lià | abbevil·liana2 (TTG)
 geologia
Cerca vi a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a bona vista adv.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de nach Augenmaß
en without screeding
es a buena vista, a más ganar
fr à vue d’oeil

a canvi de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En canvi de.
Ex.: Un dels testimonis ha explicat que participa en un programa d’ajuda a la gent gran en què s’ofereix allotjament a canvi de companyia.
Sin. pref.: en canvi de loc. prep.
es a cambio de, en cambio de

a la vista1 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Totalment exigible i sense un termini determinat, s’aplica a un dipòsit o a un compte bancari.
Ex.: Els fons disponibles solen estar dipositats en un compte bancari a la vista.
es a la vista

a la vista2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Que té per venciment el dia que es presenta al deutor.
Ex.: La lletra de canvi a la vista Ă©s pagadora en ser presentada.
es a la vista

a primera vista loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En un primer examen o sense haver-ho vist abans.
Ex.: El forense comentà que, a primera vista, semblava que es tractava d’una mort natural.
Sin. compl.: a colp d’ull loc. adv., a cop d’ull loc. adv., a ull nu loc. adv., d’entrada1 loc. adv.
es a primera vista, a simple vista

Avi m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Horitzó A vítric (Réferentiel Pédologique), que es caracteritza perquè conté material d’origen volcànic (vidres volcànics) poc meteoritzat. Com que no hi ha acords internacionals sobre les normes de nomenclatura per a l’ús de lletres minúscules o de números com a subíndexs o com a segon caràcter a afegir per a la designació de caràcters particulars o per a la subdivisió d’horitzons principals, la utilització d’aquesta denominació no s’ha generalitzat.

Abadal i de Vinyals, Ramon d’ n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia

Abbevil·lià m.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Cultura prehistòrica del Paleolític inferior. Unitat proposada per H. Breuil (1932).
en Abbevillian
es Abbevillense
fr Abbevillien

Abbevil·lià1 m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Cultura prehistòrica del Paleolític inferior (antigament anomenada Chel·lià, i que pren el nom de la ciutat d'Abbeville, depart. del Somme, Picardia, N de França). El terme fou proposat per H. Breuil (1932). Correspon al començament del Plistocè, a un interglacial més aviat càlid (700.000 a.BP), del Günz Mindel i al Mindel (1 a 0,5 Ma), i és obra dels homes anteneandertalians. Aquesta indústria era la més antiga coneguda fins ara a Europa, i es caracteritza per un tipus de bifaç grollerament tallat per percussió sobre una pedra que servia d'enclusa. Aquest bifaç anà evolucionant fins arribar al bifaç acheulià, molt més ben treballat. Hom considera l'Abbevil·lià com una fàcies antiga de l'Acheulià.
en Abbevillian subst.
es Abbevillense m.
fr Abbevillien m.

abbevil·lià | abbevil·liana2 adj.
Una taula dels temps geològics
geologia
Relatiu o pertanyent a l'Abbevil·lià1.