Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 21 (205 registres)
veureAbbevil·lià (DGEOL)
 geologia històrica
veureAbbevil·lià1 (TTG)
 geologia
veureabbevil·lià | abbevil·liana2 (TTG)
 geologia
veureAbbott, Edville Gerhardt (DEM)
 epònims
veureacció privilegiada (DJC)
 dret mercantil
veureactor civil | actora civil (DJC)
 dret penal
veurealcalde major civil (DJC)
 història del dret
veurealmadravilla de fons (DPESCA)
 pesca
veurealmadravilla de vol (DPESCA)
 pesca
veureanotació al Registre Civil (DJC)
 dret civil
Cerca vil a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Abbevil·lià m.
Diccionari de geologia
geologia històrica
Cultura prehistòrica del Paleolític inferior. Unitat proposada per H. Breuil (1932).
en Abbevillian
es Abbevillense
fr Abbevillien

Abbevil·lià1 m.
Una taula dels temps geològics
geologia
Cultura prehistòrica del Paleolític inferior (antigament anomenada Chel·lià, i que pren el nom de la ciutat d'Abbeville, depart. del Somme, Picardia, N de França). El terme fou proposat per H. Breuil (1932). Correspon al començament del Plistocè, a un interglacial més aviat càlid (700.000 a.BP), del Günz Mindel i al Mindel (1 a 0,5 Ma), i és obra dels homes anteneandertalians. Aquesta indústria era la més antiga coneguda fins ara a Europa, i es caracteritza per un tipus de bifaç grollerament tallat per percussió sobre una pedra que servia d'enclusa. Aquest bifaç anà evolucionant fins arribar al bifaç acheulià, molt més ben treballat. Hom considera l'Abbevil·lià com una fàcies antiga de l'Acheulià.
en Abbevillian subst.
es Abbevillense m.
fr Abbevillien m.

abbevil·lià | abbevil·liana2 adj.
Una taula dels temps geològics
geologia
Relatiu o pertanyent a l'Abbevil·lià1.

Abbott, Edville Gerhardt n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Ortopedista nord-americà, 1870-1938.
V.: mètode d’Abbott m.

acció privilegiada c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Acció que atribueix als titulars privilegis, preferència o avantatges per sobre de les accions ordinàries.
Sin. compl.: acció preferent c. nom. f., acció prioritària c. nom. f.
es acción privilegiada

actor civil | actora civil c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret penal
Perjudicat | perjudicada.
Sin. pref.: perjudicat | perjudicada m. | f.
es actor civil | actora civil, perjudicado | perjudicada

alcalde major civil c. nom. m.
Diccionari jurídic
història del dret
Jutge lletrat de primera instància especialitzat en causes ordinàries de caire civil.
V. t.: alcalde major c. nom. m.
es alcalde mayor civil

almadravilla de fons f.
Diccionari de pesca
pesca
Tonaira.
Sin. pref.: tonaira f.

almadravilla de vol f.
Diccionari de pesca
pesca
Ormeig destinat a la pesca de la tonyina, similar a l’almadravilla de fons, que es cala a la deriva amarrat a la popa de l’embarcació, mantenint-lo en aigües mitjanes, prop de la superfície, amb boies o bornois.

anotació al Registre Civil c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Nota que una persona fa constar en els llibres del Registre Civil.
es anotación en el Registro Civil