Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureviolar (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureviolar1 (DJC)
 dret penal
veureviolar2 (DJC)
 dret canònic
veureviolar3 (DJC)
 dret penal
veureviolar4 (DJC)
 dret penal
veureviolari1 (DJC)
 història del dret
veureviolari2 (DJC)
 dret civil
veureviolarita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureviolarita (VMIN)
 mineralogia
Cerca violar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

violar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Forçar algú a un acte sexual contra la seva voluntat.
Sin. compl.: abusar

violar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
No complir o no obeir {una llei, un tractat, una regla o una altra norma}.
Ex.: Violar els drets d’autor es considera un delicte contra la propietat intel·lectual. El testimoni violà el deure de veracitat davant el jutge.
es violar, quebrantar

violar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret canònic
Cometre una acció no respectant {un lloc sagrat}.
Ex.: Els lladres violaren la tomba del rei i se n’endugueren les joies i les monedes d’or.
Sin. compl.: profanar v. tr.
es violar

violar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Entrar sense autorització o a la força a la casa d’una altra persona.
Ex.: L’acusaren d’haver violat el domicili del seu exmarit.
Sin. compl.: violentar2 v. tr.
es allanar, violar

violar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret penal
Forçar {algú} a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat.
Ex.: Ha estat condemnat a deu anys de presó per haver violat una noia.
Sin. compl.: abusar2 v. intr.
es violar

violari1 m.
Diccionari jurídic
història del dret
Dret de crèdit a percebre i obligació consegüent de pagar un pensió periòdica durant un temps definit.
es violario

violari2 m.
Diccionari jurídic
dret civil
Pensió vitalícia.
Sin. pref.: pensió vitalícia c. nom. f.
es pensión vitalicia, violario

violarita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, sulfur doble de ferro i de níquel, (Fe, Ni2)S4, amb el 37,4 % de níquel; cúbic; D: 4,5-5,5; Pe: 4,6-4,79; lluïssor metàl·lica; opac; color blanc, amb tonalitats violades; ratlla de color gris fosc. Té un origen hidrotermal, i es troba amb d’altres minerals de níquel i de cobalt. És una mena secundària del níquel.
en violarite
es violarita
fr violarite

violarita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en violarite subst.