Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureavisar1 (DJC)
 dret
veureavisar2 (DJC)
 dret processal
veureCorvisart (DEM)
 epònims
veureCorvisart des Marest, barĂł Jean Nicolas (DEM)
 epònims
veurefĂ cies de Corvisart (DEM)
 cardiologia
 semiologia
veuremalaltia de Corvisart (DEM)
 anatomia patològica
 cardiologia
 citologia
 malalties i sĂ­ndromes
veurerevisar (DJC)
 dret
veurerevisar (DPF)
 transport ferroviari
veuresupervisar (DJC)
 dret
veurevisar1 (DJC)
 dret pĂşblic
Cerca visar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

avisar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Advertir2.
Ex.: L’han avisat de l’arribada de l’acusat al jutjat.
Sin. pref.: advertir2 v. tr.
es avisar

avisar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret processal
Advertir1.
Ex.: Han hagut d’avisar-lo diverses vegades. Amb tot, ha tornat a trencar l’ordre d’allunyament que li havia imposat el jutge.
Sin. pref.: advertir1 v. tr.
es avisar

Corvisart n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Vegeu fĂ cies de Corvisart i malaltia de Corvisart.

Corvisart des Marest, barĂł Jean Nicolas n. pr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
epònims
Metge francès, 1755-1821.

fĂ cies de Corvisart f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
semiologia
Fàcies que presenten els malalts d’insuficiència cardíaca aguda; es caracteritza per turgència dels teixits, cianosi, edema palpebral i ulls brillants.

malaltia de Corvisart f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
cardiologia
citologia
malalties i sĂ­ndromes
Hipertròfia cardíaca concèntrica.

revisar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Tornar a sospesar, a debatre o a analitzar {una decisiĂł} per tal de comprovar si va ser encertada o no.
Ex.: L’advocada de la defensa vol demanar que es revisi la sentència.
V. t.: dret de retracte c. nom. m.
es revisar

revisar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Comprovar que alguna cosa es duu correctament a terme, que té els requisits necessaris, etc.

supervisar v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sotmetre a examen o a inspecciĂł {una cosa o una activitat} per comprovar-ne la correcciĂł.
Ex.: Des de fa deu anys coordina i supervisa les tasques administratives del departament. El jutge supervisarà les diligències prèvies del procés.
es supervisar

visar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Examinar, verificar o comprovar {un document} i registrar-lo, prendre’n nota o realitzar-hi qualsevol operació reglamentària.
Ex.: Una vegada ha estat visat per la Direcció General de Seguretat, el contracte té plena validesa.
es visar