Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (49 registres)
veurecens vitalici (DJC)
 dret civil
veurecentre nerviós vital (DEM)
 cardiologia
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
 pneumologia
veurecicle vital (VOCFOR)
 generalitats
veurecicle vital (DCA)
 biologia
veurecoeficient d’utilització de la capacitat vital (DEM)
 pneumologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolorant supravital (DEM)
 citologia
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecolorant vital (DEM)
 citologia
 química
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredent desvitalitzada (DEM)
 odontoestomatologia
veuredesvitalització (DEM)
 conceptes generals i de suport
 odontoestomatologia
veuredesvitalitzar (DEM)
 conceptes generals i de suport
 odontoestomatologia
Cerca vital a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cens vitalici c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Cens de caràcter temporal i irredimible a voluntat dels censataris, sens perjudici que expressament se’n pugui pactar la redimibilitat, que atorga als censalers el dret de rebre una pensió periòdica anual durant la vida d’una o de les dues persones que visquin en el moment de la constitució del cens.
es censo vitalicio

centre nerviós vital m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
neurologia
òrgans i sistemes
pneumologia
Centre nerviós que és essencial per al manteniment de la vida. Sol referir-se als centres que, situats al tronc cerebral, regulen la respiració i la circulació.

cicle vital c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats
Sin. pref.: cicle biològic c. nom. m.

cicle vital m.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Cicle biològic.
Sin. pref.: cicle biològic m.
en life cycle subst.
es ciclo vital m.
fr cycle vital m.

coeficient d’utilització de la capacitat vital m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relació del volum expiratori màxim per segon, multiplicat per 100, i la capacitat vital observada. Valora la funció pulmonar i, normalment, oscil·la entre 70 i 85. La disminució indica pèrdua de l’elasticitat pulmonar o de la permeabilitat bronquial.
Sin. compl.: índex de Tiffeneau, índex VEMS

colorant supravital m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colorant no tòxic emprat per a tenyir cèl·lules vives, que permet d’estudiar llurs processos vitals.

colorant vital m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colorant que tenyeix les cèl·lules vives després de l’administració parenteral, endovenosa o subcutània.

dent desvitalitzada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
Dent a la qual ha estat extreta la polpa.

desvitalització f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
odontoestomatologia
Pèrdua, natural o provocada, de la vitalitat d’una part o d’un òrgan; aplicat especialment a la polpa de les dents.

desvitalitzar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
odontoestomatologia
Privar de la vitalitat o de les propietats vitals.