Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (21 registres)
veureacte voluntari (DEM)
 neurologia
 salut mental
veuredeshidratació voluntària (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veuredipòsit voluntari (DJC)
 dret civil
veureheres voluntarius (DJC)
 dret romà
veurejurisdicció voluntària (DJC)
 dret processal
 dret públic
veurellicència voluntària (DJC)
 dret mercantil
veuremillores voluntàries (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuremoviment involuntari (VPCA)
veuremoviment voluntari (VPCA)
veurenistagme voluntari (DEM)
 neurologia
 oftalmologia
Cerca voluntari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acte voluntari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
salut mental
Acció o inhibició conscient controlada pel còrtex cerebral.

deshidratació voluntària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Deshidratació que es produeix quan la set no és satisfeta amb prou llestesa després d’una pèrdua important de l’aigua corporal.

dipòsit voluntari c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: dipòsit1 m.

heres voluntarius [la] c. nom. m. i f.
Diccionari jurídic
dret romà
Hereu que adquireix una herència mitjançant l’acceptació voluntària d’aquesta.

jurisdicció voluntària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
dret públic
Conjunt d’actuacions que atenen els òrgans jurisdiccionals quan no hi ha un conflicte contenciós administratiu entre les parts.
V. t.: jurisdicció contenciosa administrativa c. nom. f.
es jurisdicción voluntaria

llicència voluntària c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Llicència contractual.
Sin. pref.: llicència contractual c. nom. f.
es licencia voluntaria

millores voluntàries c. nom. f. pl.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Conjunt de prestacions complementàries de naturalesa privada i de caràcter voluntari adreçades a complementar o ampliar els règims de la Seguretat Social.
es mejoras voluntarias

moviment involuntari c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Soler 1921.
en involuntary movement subst.

moviment voluntari c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912.
en voluntary movement subst.

nistagme voluntari m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
oftalmologia
Moviment ràpid dels ulls, repetit rítmicament, que pot ésser efectuat a voluntat per alguns individus normals.