Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (95 registres)
veureacció executiva (DJC)
 dret processal
veureacció executiva de títol extrajudicial (DJC)
 dret civil
veureacció executiva de títol judicial (DJC)
 dret civil
 dret processal
veureagent executiu | agent executiva (DJC)
 dret
veureaixec (VOCFOR)
 caça
veureaixec (DJC)
 dret
veureaixec de béns (DJC)
 dret mercantil
veureaixecada (VPCA)
 rata
veureaixecament (VOCFOR)
 representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
veureaixecament1 (DJC)
 dret
Cerca xec a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acció executiva c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Dret subjectiu, de caire públic i fonamental, a rebre dels tribunals la plena efectivitat de l’interès contingut en el títol executiu.
V. t.: execució de sentència c. nom. f., títol executiu c. nom. m.
es acción ejecutiva

acció executiva de títol extrajudicial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
Acció encaminada a donar compliment a un títol extrajudicial.
V. t.: acció executiva c. nom. f., acció executiva de títol judicial c. nom. f., execució provisional c. nom. f.
es acción ejecutiva de título extrajudicial

acció executiva de títol judicial c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret civil
dret processal
Acció encaminada a donar compliment a un títol judicial.
V. t.: acció executiva de títol extrajudicial c. nom. f., acció executiva c. nom. f., execució provisional c. nom. f.
es acción ejecutiva de título judicial

agent executiu | agent executiva c. nom. m. | c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Funcionari o funcionària encarregat d’exigir el pagament dels impostos, els arbitris o les penes pecuniàries no satisfetes voluntàriament pels contribuents en els terminis establerts.
es agente ejecutivo

aixec m.
Vocabulari forestal
caça

aixec m.
Diccionari jurídic
dret
Acció d’aixecar-se o alçar-se.
Ex.: Un aixec de mil euros.
es alzamiento

aixec de béns c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Ocultació o venda dels béns propis per a impedir als creditors l’embargament per al cobrament de llurs crèdits, préstecs i altres béns.
Sin. compl.: alçament de béns c. nom. m.
es alzamiento de bienes

aixecada f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
rata
Terme documentat a Garau 1976; Tobeña 1977.
en rearing subst.

aixecament m.
Vocabulari forestal
representació del relleu, superfícies, instruments topogràfics
es levantamiento m.

aixecament1 m.
Diccionari jurídic
dret
Revolta.
Sin. pref.: revolta f.
es alzamiento