Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureAcord General sobre Aranzels Duaners i Comerç (DCA)
 ciències polítiques
veurearanzel (FONECO)
 economia
veurearanzel1 (DJC)
 dret fiscal i tributari
veurearanzel2 (DJC)
 dret fiscal i tributari
veurearanzel3 (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veurearanzelari | aranzelària (DJC)
 dret
veureberzelianita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureberzelianita (VMIN)
 mineralogia
veureberzeliïta (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureberzeliïta (VMIN)
 mineralogia
Cerca zel a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Acord General sobre Aranzels Duaners i Comerç n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: GATT
ciències polítiques
Acord internacional que tenia per objectiu la promoció del comerç, signat per vint-i-tres estats membres de les Nacions Unides el 30 d’octubre de 1947 a Ginebra i vigent fins al 1994.
V. t.: Organització Mundial del Comerç n. pr. f.
en General Agreement on Tariffs and Trade n. pr.
es Acuerdo general sobre aranceles de aduanas y comercio n. pr. m.
fr Accord général sur tarifs douanières et commerce n. pr. m.

aranzel c. nom. m.
Fonaments d’economia
economia
Impost que grava les importacions.
en tariff subst.

aranzel1 m.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Impost que grava la importació o l’exportació de béns i serveis.
es arancel

aranzel2 m.
Diccionari jurídic
dret fiscal i tributari
Sistema de retribució d’algunes funcions públiques o semipúbliques.
es arancel

aranzel3 m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document en què són assenyalades les mercaderies i l’impost que els correspon a cadascuna.
es arancel

aranzelari | aranzelària adj.
Diccionari jurídic
dret
Relatiu o pertanyent a l’aranzel.
Ex.: La llei no permet rebaixar els drets aranzelaris.
es arancelario | arancelaria

berzelianita f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, selenur de coure, SeCu2, amb el 61,6 % de coure; cúbic; D: 2; Pe: 6,71-7,23; lluïssor metàl·lica; opac; color blanc d’argent, que s’enfosqueix ràpidament; ratlla fosca, brillant. És d’origen hidrotermal.
Sin. compl.: coure selenat m.
en berzelianite
es berzelianita
fr bertrandite

berzelianita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
Sin.: coure selenat c. nom. m.
en berzelianite subst., selenkupfer subst.

berzeliïta f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, espècie, arsenat complex, de composició (Ca, Na)3(Mg, Mn)2[AsO4]3; cúbic; D: 4,5-5; Pe: 4,08-4,068; lluïssor vítria i resinosa; de transparent a translúcid; color groc, amb tonalitats ataronjades; ratlla groga clara. És un producte d’alteració.
en berzeliite
es berzeliíta
fr berzélianite

berzeliïta f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en berzeliite subst.