Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 46 (455 registres)
veureaberració geomètrica zonal (DEM)
 física
 oftalmologia
veureacrozona (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacrozona coincident (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacrozona concurrent (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureacrozona local (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureaminofenazona (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
 farmacologia
 malalties i síndromes
 química
veureanquizona (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veureanquizonal (DGEOL)
 roques metamòrfiques
veureaplicació a la zona de degoteig (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veurebenzonaftol (DEM)
 farmacologia
 química
Cerca zona a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aberració geomètrica zonal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
oftalmologia
Diferent refracció dels feixos lluminosos que passen a través de distintes zones de la lent que tenen distàncies focals també diferents.

acrozona f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Unitat biostratigràfica formada per un conjunt d’estrats que comprèn la dispersió total, tant vertical (estratigràfica) com horitzontal (geogràfica) d’un tàxon específic, del qual hom deriva el nom.
Ex.: Acrozona d’Hildoceras bifrons.
Sin. compl.: zona d’extensió f.
en acrozone
es acrozona
fr acrozone

acrozona coincident f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Tipus d’acrozona definida mitjançant les parts coincidents o concurrents de les acrozones de dos o més tàxons seleccionats i contingudes en una successió d’estrats. A la biozona així definida, caldria que hi fossin tots els tàxons; en la pràctica, però, hi ha un cert grau de tolerància, i és possible de definir-la amb la presència d’una part important dels tàxons índex concrets. El nom que hom dóna a una acrozona coincident és el de dos o més tàxons que caracteritzen la coincidència.
Sin.: zona d’extensió coincident f.
Sin. compl.: acrozona concurrent f.
V. t.: Oppel-zona f.
en concurrent range, concurrent zone
es acrozona concurrente
fr acrozone concurrente, zone concurrente

acrozona concurrent f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Acrozona coincident.
Sin.: zona d’extensió coincident f.
en concurrent range-zone
es acrozona concurrente

acrozona local f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Extensió d’un tàxon en una àrea local. Amb tot i això, l’extensió d’un tàxon en una àrea local no té cap significat, si hom no indica el nom del lloc de referència.
Sin. compl.: teilzone f., topozona f., zona d’extensió local d’un tàxon f.
en local range zone
es acrozona local
fr acrozone locale

aminofenazona f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
malalties i síndromes
química
Analgèsic i antipirètic, de fórmula 4-dimetilamino-2,3-dimetil-1-fenil-3-pirazolin-5-ona, que es prepara a partir de l’antipirina per nitrosació, reducció del grup nitroso a amina i metilació. És coneguda també per amidopirina o pel nom comercial de Piramidon.
Sin. compl.: amidopirina, aminopirina, dimetilaminoantipirina

anquizona f.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Zona d’anquimetamorfisme.

anquizonal adj.
Diccionari de geologia
roques metamòrfiques
Relatiu o pertanyent a l’anquizona.
en anchizonal
es anquizonal
fr anchizonal

aplicació a la zona de degoteig c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Fertilització en corona.
Sin. pref.: fertilització en corona c. nom. f.
en dripline placement
es fertilización en la zona de goteo
fr épandage en couronne
gl aplicación na zona de goteo, fertilización na zona de goteo
pt adubação na zona de gotejamento

benzonaftol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
química
De fórmula C6H5COO-C10H7, és una de les designacions farmacèutiques del benzoat de βnaftil. És emprat com a desinfectant del tub digestiu.