28 de maig de 2022
TERMINOLOGIA D’ANÀLISI QUÍMICA QUANTITATIVA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Autor Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
adj.adjectiu
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculina
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina plural
c. v.concurrència verbal
enanglès
f.[substantiu] femení
fórm.fórmula
IUPACUnió Internacional de Química Pura i Aplicada
loc. adj.locució adjectival
loc. adv.locució adverbial
m.[substantiu] masculí
m. pl.[substantiu] masculí plural
n. pr.nom propi
n. pr. f.nom propi femení
n. pr. m.nom propi masculí
pref.prefix
símb.símbol
Sin.sinònim
Sin. abs.sinònim absolut
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. pref.sinònim preferent
subst.substantiu
V.vegeu
v. intr. pron.verb intransitiu pronominal
V. t.vegeu també
v. tr.verb transitiu