15 de juliol de 2024
DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
Valoratiu lingüístic:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Introducció

El Diccionari de geologia d’Oriol Riba, publicat per Enciclopèdia Catalana l’any 1997, compila gran part del coneixement geològic. És un diccionari de definicions amb equivalències en tres llengües (anglès, francès i espanyol), el qual conté un gran repertori d’informació complementària, com ara:
 
    a) Informació gramatical: recull exemples i variacions de gènere i nombre, a més d’altres informacions menys usuals en diccionaris especialitzats, com ara diminutius i augmentatius.
    b) Informació semàntica: recull gran part de les possibilitats denominatives de l’entrada i en fa una classificació en la qual distingeix entre sinònim preferent i sinònim complementari; a més, també recull un altre tipus d’informació poc usual en diccionaris especialitzats, com ara els antònims.
       En molts casos, també inclou les denominacions emprades per a designar un mateix terme en zones geogràfiques diferents (geosinònims) i n'estableix una gradació (sinònims vulgars).
       A més a més, també estableix relacions entre les entrades del diccionari a dos nivells, vegeu i vegeu també.
    c) Informació etimològica: recull l’origen de l’entrada, la llengua de la qual s'ha pres, la zona geogràfica d’on prové, i indica si ha estat una invenció o descobriment d’algun científic.
 
El 2007, atenent al caràcter d’obra de referència, i donat l’exhauriment de la mateixa fa uns anys, amb el suport d’Enciclopèdia Catalana, l’Institut d’Estudis Catalans es va plantejar la realització d’una edició en línia, d’accés obert i gratuït, la qual permetés adaptar el diccionari a les noves tecnologies, amb la finalitat de facilitar l’accés i la difusió de l’obra a tota la comunitat científica i docent, principalment, de llengua catalana.
 
La present edició en línia ha estat realitzada pel programa «CiT (Terminologia de ciències i tecnologia)» (de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans).
David Serrat
President de la Secció de Ciències i Tecnologia
 
Diccionari de geologia: materials de l’edició en paper
 
Pàgines inicials
Pròleg d’Enric Casassas i Simó
Introducció d’Oriol Riba i Arderiu
Bibliografia
torna a dalt