23 de juny de 2024
DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
Valoratiu lingüístic:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Arbre de camp

GEOLOGIA GENERALGEOL. GEN.
GEOFÍSICAGEOF.
GEOQUÍMICAGEOQ.
CRISTAL•LOGRAFIACRISTAL•L.
MINERALOGIA GENERALMINERAL.
          Mineralogia DescriptivaMINERAL. DESCR.
Mineria i aprofitamentsMIN.
SEDIMENTOLOGIAMINERAL.
Petrologia sedimentàriaSED.
PedologiaPEDOL.
PETROLOGIA ENDÒGENAMINERAL.
Processos i estructuresPETROL.
Roques plutòniquesR. PLUT.
Roques metamòrfiquesR. METAM.
Roques efusives i vulcanitesR. EFUS.
MeteoritsMETEOR.
ESTRATIGRAFIA
Estratigrafia generalESTRAT.
Geologia històricaGEOL. HIST.
Geologia del petroliGEOL. PETR.
HidrogeologiaHIDROGEOL.
GEOMORFOLOGIA
Geomorfologia generalGEOMORF.
Vulcanisme i geomorfologia volcànicaVULC.
Geomorfologia càrsticaCARST.
Costes i geomorfologia marinaGEOMORF. MAR.
Geomorfologia fluvial i lacustreGEOMORF. FLUV.
Geomorfologia desèrtica i tropicalGEOMORF. DES. I TROP.
Glacialisme i periglacialismeGLACIAL.
Geomorfologia estructuralGEOMORF. ESTRUCT.
TECTÒNICA
Geologia estructuralTECT.
Estructura de la TerraESTRUCT. TERR.
PALEONTOLOGIA
Paleontologia generalPALEONT.
Paleontologia sistemàticaPALEONT. SIST.