23 de juny de 2024
DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
Valoratiu lingüístic:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
°grau
°Cgrau Celsius
°KKelvin
aany
a.àtom
aCabans de Crist
adj.adjectiu
adv.adverbi
afafricaans
al. / dealemany
angl. / enanglès
Ant.antònim
ant. / ant. [terme emprat] antigament
APIAmerican Petroleum Institute
aràrab
atm.atmosfera
Augm.augmentatiu
bbl(barrels, angl.) barrils; 1 bl. = 0,1589 m3
BP(before present, angl.)
Btu(British thermal unit, angl.), unitat tèrmica britànica; 1 Btu = 1,054 x 103 J.
carst.geomorfologia càrstica
cast. / escastellà
cf(cubic foot, angl.) peu c√ļbic; 1 cf = 0,028l
CIcondrites carbonàcies tipus I
cmcentímetre
cm2centímetre quadrat
cm3cent√≠metre c√ļbic
conj.conjunció
cristal·l.cristal·lografia
ddensitat; dia
dCdesprés de Crist
DCVBDiccionari català-valencià-balear (Alcover-Moll)
DECatDiccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (Joan Coromines)
ded.dedicat a
dept.departament
DGLCDiccionari General de la Llengua Catalana (Pompeu Fabra)
DIECDiccionari de la llengua catalana (Institut d’Estudis Catalans)
Dim.diminutiu
DLCDiccionari de la llengua catalana (Enciclopèdia Catalana)
dmdecímetre
Eest
ed.edició
Ehpotencial d’oxidació-reducció
esp.especialment
estrat.estratigrafia: estratigrafia general
estruct. terr.estructura de la Terra
et al.(et alii, ll.) i altres
etc.etcètera
Etim.etimologia
EUAEstats Units d’Amèrica
ex.exemple
expr.expressió
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
fig.figura
fin.finès
Fmforça electromotriu
Frforça resistent
fr. / frfrancès
ft(foot, feet, angl.) peu; 1 ft = 0,3048 cm
ft3peu c√ļbic; 1 ft3 = 0,028l
ggram
Gagigaanys; mil milions d’anys; 109 a
gal·l.gal·lès
GECGran Enciclopèdia Catalana
GEC2Gran Enciclopèdia Catalana. Segona edició.
gen.[terme] genèric
geof.geofísica
geol.geòleg; geologia
geol. gen.geologia general
geol. hist.geologia històrica
geol. petr.geologia del petroli
geomorf.geomorfologia: geomorfologia general
geomorf. des. i trop.geomorfologia desèrtica i tropical
geomorf. estruct.geomorfologia estructural
geomorf. fluv.geomorfologia fluvial i la­custre
geomorf. mar.costes i geomorfologia marina
geoq.geoquímica
glacial.glacialisme i periglacialisme
Gm3gigametre c√ļbic
GOR(Gas-Oil-Ratio): peus c√ļbics de gas per barril; 100 ft3 bl-1 = 17, 7 m3m-3
gr.grec
Gtgigatona
hhora
Haltura
hawhawaià
hidrogeol.hidrogeologia
hmhectòmetre
HP(high pressure, angl.) alta pressió
HT(high temperature, angl.) alta temperatura
id.ídem
impr.[terme] imprecís
in(inch, angl.); 1 in = 2,54 cm
inèd.inèdit -a
inus.[terme] inusitat
inv.invariable
isl.islandès
ititalià
IUGS(International Union of Geological Sciences) Unió Internacional de Ciències Geològiques
jap.japonès
kaquiloany, 103 a
kcalquilocaloria; 103 cal
kgquilo
kmquilòmetre
km2quilòmete quadrat
llitre
Llongitud
l. s.lato sensu
la / ll.llatí
lblliura (pound, angl.); 1 lb = 453, 6 g
ll. c.[terme de la] llengua comuna
loc.localitat
loc. adv.locució adverbial
loc. conj.locució conjuntiva
loc. nom.locució nominal
loc. v.locució verbal
mmetre
Mmitjana
m.[substantiu] masculí
m. at.massa atòmica
m. i f.[substantiu] masculí i femení
m. o f.[substantiu] masculí o femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
m2metre quadrat
m3metre c√ļbic
Mamilió d’anys; 106 a
mat.matèria; material
mbarmilibar
Mblmilió de barrils; 1 Mbl = 159.000 m3
mdmil·lidarcy
Mdmediana
meq.mil·liequivalent
meteor.meteorits
mgmil·ligram
mile(mile, angl.) milla; 1 mile = 1.609 m
minminut
min.mineria i aprofitaments
mineral descr.mineralogia descriptiva
mineral.mineralogia: mineralogia general
mlmil·lilitre
mmmil·límetre
μmmicra, micr√≤metre
μsmicrosegon
Mtmilió de tones
mVmil·livolt
Nnewton; nord
n. pr.nom propi
n. pr. f.nom propi femení
n. pr. m.nom propi msculí
NEnord-est
neerl.neerlandès
no recom.[√ļs] no recomanable
nor.noruec
NWnord-oest
Ooest
obs.[terme] obsolet
ococcità
Ppressió
p.pàgina
paleont.paleontologia: paleontologia general
paleont. sist.paleontologia sistemàtica
Pepes específic
per ex.per exemple
petrol.petrologia endògena: processos i estructures
pl. / pl.plural
ppbpart per bilió
ppmpart per milió
pref.prefix
ptportuguès
Qcabal en m3.s-1
Rresistivitat elèctrica
r. efus.roques efusives i vulcanites
r. metam.roques metamòrfiques
r. plut.roques plutòniques
rarrar; emprat rarament
rurus
ssegon
s.segle, segles
s. l.sensu latu
s. s.stricto sensu
sd(sand, angl.) sorra
sed.sedimentologia: petrologia sedimentària
sh(shale, angl.) argila
Sin.sinònim
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. vulg.sinònim vulgar
sing. / sing.singular
subst.substantiu
subst. pl.substantiu plural
suf.sufix
SWsud-oest
ttemperatura; tona
tect.tectònica: geologia estructural
tmtemperatura mitjana
V.vegeu
v. intr.verb intransitiu
v. intr. pron.verb intransitiu pronominal
v. pron.verb pronominal
V. t.vegeu també
v. tr.verb transitiu
var.varietat
vol.volum
vulc.vulcanisme i geomorfologia volcànica
Woest
xin.xinès
Znombre atòmic