21 d'abril de 2024
DICCIONARI DE PESCA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Abreviacions
AbreviacióDescripció
adj.adjectiu
esespanyol
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
interj.interjecció
loc. adj.locució adjectival
loc. adv.locució adverbial
loc. nom.locució nominal
m.[substantiu] masculí
m. | f.[substantiu] amb una forma pel masculí i una pel femení
m. o f.[substantiu] masculí o femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
Sin.sinònim
Sin. compl.Sinònim complementari
Sin. pref.Sinònim preferent
v. intr.verb intransitiu
v. intr. pron.verb intransitiu pronominal
v. pron.verb pronominal
v. tr.verb transitiu
v. tr. i intr.verb transitiu i intransitiu