21 d'abril de 2024
DICCIONARI DE PESCA
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
IEC
Introducció Autors Àrees temàtiques Bibliografia Abreviacions Edició en línia Ajuda
Descarregueu la versió en pdf.
Creative Commons License
 
 
Autors
 
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TERRITORI
 
JOAN CARLES TORRENS COSTA
Cap del Servei de Planificació
MARGALIDA SASTRE MORAGUES
Assessora lingüística
 
Elaboració
 
FRANCESC RIERA MUNUERA
Biòleg, especialista en ictiologia
 
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
SERVEI LINGÜÍSTIC. GABINET DE TERMINOLOGIA
 
Direcció
 
RAMON BASSA I MARTÍN
 
Coordinació
 
M. MAGDALENA RAMON ANDREU
Gabinet de Terminologia
 
Elaboració
 
M. MAGDALENA RAMON ANDREU
CRISTINA ROBLES DE PEDRO
Gabinet de Terminologia
 
Col·laboració
 
INÉS BURGUERA GARCÍAS
Gabinet de Terminologia
 
Agraïments
 
JOSEP CERDÀ I MULET
Director tècnic veterinari de Carpeix Pollença, SAT, i de Llacunats Dinàmics, SL
AMÀLIA GRAU JOFRE
Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura
JORDI BOVER I SALVADOR
JOAN REBAGLIATO I NADAL
Centre de Terminologia TERMCAT