15 de juliol de 2024
UNA TAULA DELS TEMPS GEOLÒGICS
Cerca per:
Idioma:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
Cerca
Introducció Autors Taules Fonts bibliogràfiques Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Abreviacions
AbreviacióDescripció
aany(s)
aCabans de Crist
adj.adjectiu
adj. inv.adjectiu invariable
BPabreviatura de l'anglès Before Present, 'abans del temps present'. Temps comptat en sentit descendent a partir de l'any 1950.
c. nom. f.concurrència nominal femenina
c. nom. f. pl.concurrència nominal femenina plural
c. nom. m.concurrència nominal masculina
c. nom. m. pl.concurrència nominal masculina plural
cf.confronteu
dealemany
enanglès
esespanyol
esp.especialment
f.[substantiu] femení
f. pl.[substantiu] femení plural
Fmformació
frfrancès
GaGigaanys (109)
Grgrup
m.[substantiu] masculí
m. o f.[substantiu] masculí o femení
m. pl.[substantiu] masculí plural
Mamilió o milions d'anys (106)
Mbmembre
obs.[terme] obsolet
Sin. abs.sinònim absolut
Sin. compl.sinònim complementari
Sin. pref.sinònim preferent
subst.substantiu
V.vegeu
V. t.vegeu també