13 de juliol de 2024
DICCIONARI DE LES CIÈNCIES AMBIENTALS
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Fonts Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Arbre de camp
 
Ciències de la salut
Ciències dels aliments
Epidemiologia
Farmacologia
Medicina
Seguretat i higiene
Veterinària
 
Ciències físiques, químiques i exactes
Ciències dels materials
Física
     Meteorologia
Química
 
Ciències humanes i del territori
Arquitectura
Educació
Ètica i filosofia
Geografia
Psicologia
Urbanisme
 
Ciències naturals
Agricultura
Biologia
     Zoologia
     Botànica
Ecologia
Edafologia
Geologia
Recursos naturals
 
Ciències socials i jurídiques
Ciències polítiques
Demografia
Dret
Economia
Sociologia
 
Tecnologies
Accidents
Energia
Processos
Residus
Tecnologia