21 de maig de 2024
DICCIONARI DE LES CI√ąNCIES AMBIENTALS
Cerca per:
Idioma:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Fonts Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Fonts
ACAM.Assaig d’un vocabulari meteorològic català. Associació Catalana de Meteorologia; 1999.
Agence de Coopération Culturelle et Technique. Dictionnaire d’agriculture et des sciences annexes. París: La Maison Rustique; 1977.
Ahijado, M.; Aguer, M. Diccionario de economía general y empresa. Madrid: Pirámide; 1988.
Allaby, M. Concise Dictionary of Ecology. Oxford: Oxford University Press; 1994.
Aragó, J.R. Diccionari de ciències ambientals. Barcelona: Edicions 62; 2000.
Beigbeder Atienza, F. Nuevo diccionario polit√©cnico de las lenguas espa√Īola e inglesa = New polytechnic dictionnary of Spanish and English language. Madrid: D√≠az de Santos; 1996.
Benito, A.; Loppacher, O. Diccionario del medio ambiente. Barcelona: EINIA; 1994.
Castellanos, C.; Castellanos, R. Diccionari català-francès: francès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1979.
CILF.Banc de dades del Conseil International de la Langue Française.
Clason, W. E. Elsevier’s Dictionary of Nuclear Science and Technology [en-fr-es-it-du-de]. Amsterdam: Elsevier; 1970.
Collin, P. Dictionary of Ecology and Environment. Great Britain: Peter Colling Publishing; 1995.
Cowie, A.P. Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English. Oxford: Oxford University Press; 1992.
Daget, P.; Godron, M. Vocabulaire d’écologie. París: Hachette; 1979.
Departament d’Agricultura dels Estats Units.Keys to Soil Taxonomy. Departament d’Agricultura dels Estats Units: Washington; 1998.
Dorian, A. F. Elsevier’s Dictionary of Chemistry [en-fr-es-it-de]. Amsterdam: Elsevier; 1989.
Edicions 62. Diccionari enciclopèdic universal. Barcelona: Edicions 62; 1998.
Edicions 62. Gran geografia universal. Barcelona: Edicions 62; 2000-... (10 vol.)
Edicions 62. Gran Larousse Català. Barcelona: Edicions 62; 1990-1996. (11 vol. + 2)
Edicions 62. Enciclopèdia Temàtica Òxford. Barcelona: Edicions 62; 1998-2000. (15 vol.)
Elsevier. Elsevier Dictionaries on CD-ROM (Chemistry, Agriculture, Business, Medicine, Computer Science, Engineering, Science & Technology); 2000.
EMAS. The Eco-Management and Audit Scheme (Unió Europea).
Enciclopèdia Catalana. L’Enciclopèdi@. Barcelona: Grup Enciclopèdia Catalana; 1998. (12 CD-ROM)
Enciclopèdia Catalana. Biosfera. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1992-1997.
Enciclopèdia Catalana. Diccionari català-castellà: castellano-catalán. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1992.
Enciclopèdia Catalana. Diccionari d’economia i gestió. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya: Enciclopèdia Catalana; 2001.
Enciclopèdia Catalana. Diccionari enciclopèdic de medicina. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1994. (CD-ROM)
Enciclopèdia Catalana. Diccionari de geologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1997.
Enciclopèdia Catalana. Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1998.
Enciclop√®dia Catalana. Gran Enciclop√®dia Catalana. Barcelona: Enciclop√®dia Catalana. (√ćndex electr√≤nic en CD-ROM)
Enciclopèdia Catalana. Hiperdiccionari català-castellà-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1993. (CD-ROM)
Enciclop√®dia Catalana. Hist√≤ria natural dels Pa√Įsos Catalans. Barcelona: Enciclop√®dia Catalana; 1984-1992. (10 vol.)
EuroDicAutom.Base de dades multiling√ľe de la Uni√≥ Europea.
Expansión. Diccionario de términos medioambientales. Madrid: Diario Expansión; 1992.
FAO.Banc de dades de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació.
Font Quer, P. Diccionario de bot√°nica. Barcelona: Labor; 1993.
Gramercy.Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language. Nova York [etc.]: Gramercy; 1989.
Grebenschikov, O.S. Geobotanic Dictionary Russian-English-German-French. Moscou: Nauka; 1965 (reimpr. a Koenigstein: Otto Koeltz Science Publishers; 1979).
Haensch, G.; Haberkamp, G. Diccionario de agricultura. Madrid: Mundi-Prensa; 1987.
H√ľlsmann, W. [et al.] Glosario de planificaci√≥n medioambiental del territorio. Berl√≠n: Umweltbundesamt f√ľr Mensch und Unwelt; 1999.
Hydro-Québec.Vocabulaire des études environmentales. Québec: Hydro-Québec; 1992.
ICEAC.Banc de dades de la International Court of Environmental Arbitration and Conciliation.
ICOLD. Banc de dades de la Comissió internacional de les Grans Preses.
ICOMOS. Banc de dades de l’International Council on Monuments and Sites.
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. Diccionari jurídic català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1997.
Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona, Palma, València: Edicions 62 [etc.]; 1995.
ITTO.Banc de dades de l’Organització internacional de la Fusta Tropical.
Larousse. Gran diccionario de la lengua espa√Īola. Barcelona: Larousse; 1996.
Larousse. Grand Larousse Universel. París: Larousse; 1989.
Larousse. Diccionari compact català-francès: francès-català. Barcelona: Larousse; 2000.
Legislació. Directiva 96/61, de 24 de setembre, sobre Prevenció i control integrat de la contaminació (IPPC).
Legislaci√≥. Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenci√≥ integral de l‚ÄôAdministraci√≥ ambiental (DOGC: n√ļm. 2598: 13.03.1998).
Legislació. Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.
Legislació. Decret 328/1992 (Generalitat), Diccionari de Gestió Ambiental, TERMCAT.
Legislació. Decret 343/1983, de 15 de juliol, d’aprovació del Pla d’espais d’interés naturals.
Legislació. Directiva 91/689/CE, realtiva als residus perillosos.
Legislació. DOGC del 31/12/94.
Legislació. Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre.
Legislació. Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives.
Legislació. Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.
Legislació. Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Legislació. Reglament per a l’execució del Reial Decret 1302/1986.
Legislació. Reial Decret 1302/1986, de 28 de juny, d’avalució d’impacte ambiental.
Legislació. Reial Decret 1131/1988.
Legislació. Reglament UE 1836/93 per al sistema comunitari de gestió i auditories ambientals.
Lino, M. T.; Vilhena, M. R. Dicion√°rio panlatino de terminologia do ambiente. Lisboa: UNL: 1999.
Lloret, A. Diccionari de la ciència i la tecnologia nuclears. Barcelona: Edicions 62; 1979.
Lozet, J.; Mathieu, C. Dictionnaire de science du sol. París: Lavoisier; 1990.
Ministeri de Justícia. Codi penal.
Ministeri de Medi Ambient del govern francès. Ministeri de Medi Ambient del govern francès.
Moliner, M. Diccionario de uso del espa√Īol. Madrid: Gredos; 1996. (CD-ROM)
Munro, D. [dir.] Cuidar la Tierra: Estrategia para el futuro de la vida. Gland: UICN, PNUMA, WWF; 1991.
Nathan. Glossaire d’écologie fonadamentale. París: Nathan; 1993.
Negedly, R. Elsevier’s Dictionary of Fishery, Processing, Fish and Shellfish Names of the World [en-fr-es-de-lat]. Amsterdam: Elsevier; 1990.
OCDE. Glossaire de l’agriculture anglais - français. París: OCDE; 1981.
OCDE. Dictionnaire de l’énergie nucléaire. París: OCDE; 1983.
OCDE. Glossaire de l’environnement: Anglais/français. París: OCDE; 1995.
Oliva, S.; Buxton, A. Diccionari català-anglès: anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1983.
OMS. Banc de dades de l’Organització Mundial de la Salut.
ONU. Banc de dades de l’Organització de les Nacions Unides.
ONU. Terminology. Bulletin 344. Environment & Development. Nova York: ONU; 1992.
ONU. Terminologie de la gestion des déchets. Brussel·les: Parlament Europeu, 1984.
ONU. Notre avenir pour objectif. Actions pour l’environnement en Europe. Brussel.les: Comissió Europea; 1998.
OQLF. Grand dictionnaire terminologique. Office québécois de la langue française.
Oxfrod University Press. Diccionari visual Oxford: català-castellà-anglès-francès. Oxford [etc.]: Oxford University Press; 1997.
Panareda, J.M.; Busqué, J.; Rabella, J.M. Diccionari de cartografia. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura: Termcat: Curial; 1994.
Parés, E. Vocabulari Forestal. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; 1998.
Pfannkuch, H.O. Elsevier’s Dictionary of Environmental Hidrology [en-fr-es]. Amsterdam: Elsevier; 1990.
Planeta De Agostini. Enciclopedia multimedia Planeta DeAgostini. Barcelona: Planeta DeAgostini; 1997. (12 CD-ROM)
PNUMA; Agència Europea del Medi Ambient. Estat i pressions del medi marí i costaner mediterrani. Barcelona: Departament de Medi Ambient; 2000.
Porta, J. [et al.] Lèxic de la ciència del sòl: Català/castellà/francès/anglès. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya; 1989.
PROTNAT. Base de dades sobre instruments i figures de protecció del patrimoni natural de Catalunya (Departament de Medi Ambient).
Ramade, F. Dictionnaire encyclopédique de l’écologie et des sciences de l’environnement. París: Ediscience International; 1993.
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Vocabulario científico y técnico. Madrid: Espasa; 2000.
Real Academia Espa√Īola.Diccionario de la lengua espa√Īola. Madrid: Espasa; 1992. (CD-ROM de 1998)
Real Academia Espa√Īola.Ortograf√≠a de la lengua espa√Īola. Madrid: Espasa Calpe; 1999.
Realiter. Taula de formants cultes. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 1997.
Resinger, H.; Gómez, J.M. Elsevier’s Dictionary of Terrestrial Plant Ecology. [en-es] Amsterdam: Elsevier; 1992.
Riba, O. Diccionari de geologia. Institut d’Estudis Catalans; Enciclopèdia Catalana; 1997.
Robert, P. Le nouveau petit Robert: Dictionnaire de la langue française. París: Dictionnaires Le Robert; 1993.
Santillana. Geografía humana y económica. Madrid: Santillana; 1976.
Seoánez, M. Gran diccionario del medio ambiente y de la contaminación. Madrid: Mundi Prensa; 1995.
Serge, A. [et al.] La planète Terre entre nos mains. Guide pour la mise en oeuvre des engagements du Sommet planète Terre. Paris: La documentation Française; 1994.
Sinclair, J. [ed.] Collins Cobuild English Dictionary. Londres: Harper Collins; 1995. (CD-ROM)
Termcat. Banc de dades del TERMCAT.
Termcat. Diccionari de bombers. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament de la Presidència: Departament de Governació; 1995.
Termcat. Diccionari de comptabilitat. Barcelona: Fundació Barcelona; Termcat; 1994.
Termcat. Diccionari de gestió ambiental. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 1997.
Termcat. Diccionari de neologismes. Barcelona: Edicions 62; 1997.
Termcat. Diccionari de química analítica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana; 2000.
Termcat. Diccionari de sanejament. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament de Medi Ambient; 1998.
Termcat. Diccionari visual de la construcci√≥. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament de Pol√≠tica Territorial i Obres P√ļbliques; 1994.
Termcat. L√®xic de productes qu√≠mics. Barcelona: Generalitat de Catalunya: Departament d‚ÄôInd√ļstria i Energia; 1994.
UCCEE.Centre Col.laborador del PNUMA per a l’Energia i el Medi Ambient.
UNESCO Catalunya. Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura de Catalunya.
UNESCO. Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura.
United States Environmental Protection Agency. Terms of Environment.
UPC. Diccionari de meteorologia. [ca-es-fr-en] Barcelona: UPC; 1992.
UPC. Diccionari d’energia solar. [ca-es-fr-en] Barcelona: UPC; 1992.
Van der Tuin, J. D. Elsevier’s Dictionary of Hidrology and Water Quality Management. [en-es-fr-du-de]. Amsterdam: Elsevier; 1991.
Vermetee - La Maison du dictionnaire.Lexique de l’écologie - Lexicon of ecology. Ottawa - París: Vermetee - La Maison du dictionnaire; 1989.
Vila, M.A. Aportació a la terminologia geogràfica catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans; 1998.
VOX. Diccionario general ilustrado de la lengua espa√Īola VOX. Barcelona: Biblograf; 1996.
Weidenfeld, W.; Wessels, W. Europa de la a a la z: Diccionari de la integració europea. Barcelona: Institut Universitari d’Estudis Europeus: Ed. Mediterrània; 1998.