19 de juny de 2024
DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
Valoratiu lingüístic:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
Introducció Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Autors

DIRECCIÓ
ORIOL RIBA I ARDERIU
 
 
 
COL•LABORADORS I EXPERTS
DEL DICCIONARI DE GEOLOGIA
(per ordre alfabètic)
 
Miquel CANALS i ARTIGAS, geologia marina.
Ferran COLOMBO i PIÑOL, estructures sedimentàries.
Rosa DOMÈNECH i ARNAL, paleontologia.
Salvador GALÍ i MEDINA, cristal•lografia.
Montserrat INGLÈS i URPINELL, sedimentologia.
Joan MARTÍ i MOLIST, vulcanisme.
Jordi MARTINELL i CALLICÓ, paleontologia.
Josep Maria MATA i PERELLÓ, mineralogia.
Joan Carles MELGAREJO i DRAPER, mineralogia.
Salvador REGUANT i SERRA, geologia històrica, estratigrafia i paleontologia.
Pere SANTANACH i PRAT, geologia estructural i tectònica.
David SERRAT i CONGOST, glacialisme i periglacialisme.
Maria Teresa SUSAGNA i VIDAL, geofísica.
Ramon VAQUER i NAVARRO, geoquímica, petrologia endògena i meteorits.
 
 
 
ALTRES COL•LABORADORS
 
Salvador Alegret i Sanromà, química.
Jaume Bech i Borràs, pedologia.
Anna Borbonet i Macià, geologia general.
Josep Biosca i Munts, geologia general.
Enric Casassas i Simó (†), química.
Jordi Corominas i Dolcet, geologia general.
Núria Clotet i Perearnau (†), geologia general.
Lluïsa Cros i Miguel, geologia general.
Antoni Maria Correig i Blanchar, geofísica.
Josep Maria Fontboté i Mussolas (†), geologia general.
Glòria Furdada i Bellavista, neu.
Maria Teresa Garcia i Vallès, sedimentologia dels carbons.
Josep Iglésies i Fort (†), geologia general.
Ramon Julià i Brugués, geologia general.
Montserrat Liesa i Torre Marin, petrologia endògena.
Josep M. Mallarach i Carrera, vulcanisme.
M. Àngels Marquès i Roca, geomorfologia.
J. Antoni Muñoz i de Lafuente, geologia estructural.
Joaquim M. Nogués i Carulla, mineralogia.
Josep Nuet i Badia, neu.
Lluís Pallí i Buxó, geologia general.
Josep Pous i Fàbregas, geofísica.
Oriol Riba i Vinyes, paleontologia.
Laura Rosell i Ortiz, sedimentologia.
Joan Rosell i Sanuy, geologia general.
Vicenç Rosselló i Verger, geomorfologia.
Ramon Salas i Roig, estratigrafia.
Jordi Serra i Raventós, geologia marina.
Lluís Solé i Sabarís (†), geologia general.
Joan Manuel Vilaplana i Fernàndez, geomorfologia.
 
 
 
FILÒLEGS I TERMINÒLEGS
 
Ramon Aramon (correcció de geologia històrica)
Jordi Carbonell (correcció de geologia històrica)
Àngels Egea i Puigventós (correcció de mineralogia)
Ester Franquesa (correcció de cristal•lografia)
Cèlia Riba i Vinyes (qüestions de terminologia i de correcció)
Helena Vidal (qüestions de llengua russa)
Joan Vernet (qüestions de llengua àrab i berber)
Victòria Alsina (qüestions de llengua grega)
Josep Torras i Rodergas (etimologies)
 
 
 
SERVEI DE CORRECCIÓ DE L’INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS
 
Josep M. Mestres i Serra (cap del Servei)
Anna Soler i Horta (tot el text)
Remei Margalef i Pelejà (part del text)
 
 
 
TERMINALISTES I ALTRES AJUDANTS
 
Esther Cadilla i Falcó (terminalista i correcció) (1992-1997)
Climent Riba i Vinyes (terminalista) (1984)
Roser Martínez i Vila (terminalista) (1986-1987)
Joan Riba i Romeva (terminalista, correcció i ordenament de sinònims) (1987-1992)
Gisela Godoy i Rodamilans (terminalista) (1995)
Montserrat Bertolín i López
Oriol Riba i Vinyes
Pere Riba i Vinyes (informàtica)
Encarna Echevarría i Rozas (informàtica IEC)
Francesc Roca i Martínez (corrector)
Manuela Villoldo i Anton
 
 
 
SERVEI DE DIBUIX I DISSENY GRÀFIC DE LA FACULTAT DE GEOLOGIA (UB)
 
Joan Ros (cap del Servei)
Enric Blasco (dibuixant)
 
 
 
ENCICLOPÈDIA CATALANA
 
Marc Sagristà i Artigas (responsable de l’edició)
Josep Torras i Rodergas (assessor lingüístic)
Auke Oosterhoff (corrector científic)
Marcel Farran i Morenilla (corrector)
 
 
 
FONTS DE FINANÇAMENT PER A LA REDACCIÓ
 
Institut d’Estudis Catalans: Secció de Ciències i Tecnologia.
C.I.R.I.T.
Direcció General de Política Lingüística.
Departament d’Indústria, Comerç i Turisme. Subdirecció General Tècnica.