19 de juny de 2024
DICCIONARI DE GEOLOGIA
Idioma:
Cerca per:
Àrea temàtica:
Idioma:
Valoratiu lingüístic:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
Fundació PuntCat
IntroducciĂł Autors Arbre de camp Figures i taules Abreviacions EdiciĂł en lĂ­nia Ajuda
1 de 2.100 (20.995 registres)
veurea-
 MINERALOGIA: MINERALOGIA GENERAL
veurea1
 ESTRATIGRAFIA: ESTRATIGRAFIA GENERAL
veureA2
 PETROLOGIA ENDĂ’GENA: PROCESSOS I ESTRUCTURES
veurea contrabanc
 MINERIA I APROFITAMENTS
veurea contracorrent
 GEOMORFOLOGIA: GEOMORFOLOGIA GENERAL
veurea contrallit
 MINERIA I APROFITAMENTS
veurea contrapendent
 GEOMORFOLOGIA: GEOMORFOLOGIA GENERAL
veurea pic
 TERME DE LA LLENGUA COMUNA
veureaa
 ROQUES EFUSIVES I VULCANITES
 VULCANISME I GEOMORFOLOGIA VOLCĂ€NICA
veureAaleniĂ 
 GEOLOGIA HISTĂ’RICA
 

cerca
a- pref.
MINERALOGIA: MINERALOGIA GENERAL
Prefix gr. que significa ’no’, ’sense’.
Ex.: Amorf.
        Anhidrita.
        Anortita.
PàginesS’escriu an- davant vocal o hac.
Sin.: an-1 pref.
a1 m.
ESTRATIGRAFIA: ESTRATIGRAFIA GENERAL
Símbol de la unitat de temps ’any’.
A2 m.
PETROLOGIA ENDĂ’GENA: PROCESSOS I ESTRUCTURES
Símbol del paràmetre modal de la classificació de les roques plutòniques i volcàniques de Streckeisen (1976), corresponent al grup mineral dels feldspats alcalins: ortòclasi, microclina, pertita, anortòclasi, sanidina i albita.
en A
es A
fr A
a contrabanc loc. adv.
MINERIA I APROFITAMENTS
En direcciĂł contrĂ ria, o perpendicular, a la lĂ­nia de capa.
a contracorrent loc. adv.
GEOMORFOLOGIA: GEOMORFOLOGIA GENERAL
1. En sentit contrari al del corrent principal o dominant.
2. Del costat d’una elevació que mira al corrent d’aigua, al vent o al sentit del moviment d’una glacera.
en stoss side, upstream
es a contracorriente, corriente arriba
fr Ă  contre-courant, face amont
a contrallit loc. adv.
MINERIA I APROFITAMENTS
1. En la direcció presa en sentit contrari o normal a l’estratificació, és a dir, tallant els estrats.
2. En una obra de construcció, en posició invertida, vertical o obliqua a l’estratificació interna pròpia que la pedra o el carreu tenien quan eren a la pedrera.
es a contralecho
fr en dĂ©lit
a contrapendent loc. adv.
GEOMORFOLOGIA: GEOMORFOLOGIA GENERAL
1. En sentit o en posició contraris als d’un altre pendent.
2. En direcciĂł oposada al pendent.
Ex.: Cabussament a contrapendent.
en reversal of slope
es a contrapendiente
fr Ă  contre-pente
a pic loc. adv.
TERME DE LA LLENGUA COMUNA
Verticalment (es diu esp. de les parets rocoses).
Ex.: Un cingle tallat a pic.
es a pico
fr Ă  pic
aa [haw] m.
ROQUES EFUSIVES I VULCANITES
VULCANISME I GEOMORFOLOGIA VOLCĂ€NICA
Lava escoriàcia de tipus hawaià, de superfície molt irregular, rugosa, coberta de blocs solts, clivellats i angulosos que poden mesurar d’alguns dm a alguns m; l’estructura és originada per la formació i ulterior ruptura d’una crosta solidificada, sota la qual la lava continua fluint, tot arrugant-la (és un tipus intermediari entre el pahoehoe i la lava de blocs); la permeabilitat de la massa rocallosa i la lenta meteorització en fan un clap de terreny àrid i estèril.
en aa
es aa
fr aa
AaleniĂ  m.
GEOLOGIA HISTĂ’RICA
Primer estatge (i edat) del Dogger (i Juràssic mitjà), comprès entre el Toarcià i el Bajocià (175-173,5 Ma), definit per C. Meyer-Eymar (1864). Loc. tipus a Aalen, Würtenberg.
en Aalenian
es Aaleniense
fr AalĂ©nien
vuelve arriba