Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureaccident (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i sĂ­ndromes
veureaccident1 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
veureaccident (ATGC)
 geografia
veureaccident (DCA)
 sanitat i higiene
veureaccident (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureaccident (DPF)
 transport ferroviari
veureaccident2 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
Cerca accident a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accident m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i sĂ­ndromes
Esdeveniment sobtat, fortuït del qual se segueix un dany, que advé a un individu sa o es produeix en el curs d’una malaltia.
de Unfall
en accident
es accidente
fr accident
it accidente

accident1 m.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Concentració localitzada d’un cert element mineralògic o petrogràfic dins una roca; per ex., un accident silícic.
en accident
es accidente
fr accident

accident m.
AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
geografia
Relleu, depressiĂł o qualsevol altra desigualtat del terreny.

accident m.
Diccionari de les ciències ambientals
sanitat i higiene
Esdeveniment fortuït i incontrolat que implica una desviació intolerable respecte a les condicions de disseny o de funcionament d’un sistema. L’accident pot produir danys materials, a l’ecosistema i també lesions corporals o fins i tot pèrdues de vides humanes.
V. t.: catĂ strofe f., desastre m.
en accident subst.
es accidente m.
fr accident m.

accident m.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
Qualsevol lesió que un treballador o una treballadora per compte d’altri té amb motiu o a conseqüència de la feina que executa, incloent-hi les malalties o patologies sofertes i les lesions psíquiques o psicològiques.
V. t.: accident de treball c. nom. m., accident en el trajecte c. nom. m., accident no laboral c. nom. m.
es accidente

accident m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Esdeveniment casual del qual se’n deriven danys i perjudicis no volguts per persones i coses.
es accidente
fr accident

accident2 m. no recom. impr.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
1. Tret morfològic o litològic que romp la uniformitat d’un curs fluvial, d’una superfície d’erosió, d’un cicle d’erosió, etc.
2. Desnivellament molt acusat del terreny.
en accident, ground feature, round accident, uneveness
es accidente
fr accident