Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureaiguat (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureaiguat (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaiguat1 (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veureaiguat (ATGC)
 geografia
veureaiguat (DCA)
 meteorologia
veureaiguat2 (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
Cerca aiguat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aiguat m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Ploguda forta que produeix torrentades i inundacions.
2. Inundació o pluja violenta.
V.: diluvi m.
Sin. compl.: aiguada f.
en cloud burst, heavy shower
es aguacero
fr averse

aiguat m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Esdeveniment de pluja d’alta intensitat que cau de manera sobtada, abundant i impetuosa, i que és de poca durada. Els efectes erosius poden arribar a ser molt importants. Vegeu: disdròmetre; gota de pluja.
Sin. compl.: tempesta f.
V. t.: disdròmetre m., gota de pluja c. nom. f.
en storm, heavy rainfall
es aguacero
fr orage, pluie
gl chuvieira, chuvasco, bategada, cairo, ballón
pt aguaceiro

aiguat1 m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Sin. pref.: revinguda f.

aiguat m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Pluja persistent i voluminosa en un paratge determinat que ocasiona torrentades i inundacions.
Ex.: El 1957, els aiguats de València ocasionaren grans danys; en alguns llocs, la precipitació fou de 350 mm en un temps breu.

aiguat m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Ploguda forta que produeix torrentades i inundacions. Els aiguats són una manifestació típica del règim pluviomètric del clima mediterrani.
en cloud burst subst., rainstorm subst., downpour subst.
es aguacero m., lluvia torrencial f.
fr trombe d’eau f.

aiguat2 m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
es aguacero m.