Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veureaire (AQQ)
 química
veureaire (DEM)
 química
veureaire (ATGC)
 geografia
veureaire (DCA)
 física
veureaire (DJC)
 dret ambiental
Cerca aire a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aire m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en air subst.

aire m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Mescla de gasos que forma l’atmosfera terrestre. A les capes baixes de l’atmosfera, l’aire completament sec té, a 0 °C i a 760 mm de pressió, amb variacions mínimes, la següent composició en volum: nitrogen 78,084 %, oxigen 20,946 %, argó 0,934 %, diòxid de carboni 0,033 %, altres gasos rars 0,0002 %. A més dels components fixos esmentats (l’únic dels quals que varia d’un lloc a un altre de la terra, de manera important, en proporció, és el diòxid de carboni), i deixant també de banda el vapor d’aigua (la quantitat del qual depèn de l’estat higromètric, però està, en general, molt per sota de l’1 % en volum excepte en climes molt humits), l’aire de les capes més baixes de l’atmosfera conté normalment, en quantitats petites i molt variables, un gran nombre d’altres gasos o vapors, considerats impurs, principalment ozó, aigua oxigenada, òxids de nitrogen, amoníac, òxid de carboni, hidrogen, hidrocarburs i composts de sofre. A més, hi ha també normalment microorganismes i sòlids en forma de pols, entre els quals, prop del mar, clorur sòdic. Les propietats químiques de l’aire són les de l’oxigen, car el paper del nitrogen (excepte a alta temperatura) és sobretot de moderador de l’oxigen. La importància biològica del nitrogen i del diòxid de carboni està en la fixació del nitrogen per microorganismes i en la fotosíntesi de les plantes verdes.
de Luft
en air
es aire
fr air
it aria

aire m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Fluid que constitueix l’atmosfera de la Terra, més rigorosament la troposfera, la qual arriba a 10.500 m d’altitud en els pols i a 16.000-17.000 m a l’equador.

aire m.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Mescla incolora de gasos de l’atmosfera de la Terra que té una composició constant de nitrogen (78 %), oxigen (21 %), argó (menys d’un 1 %) i traces d’altres gasos com ara diòxid de carboni, heli, hidrogen, neó, ozó, criptó i xenó, a més de vapor d’aigua en una proporció molt variable. La contaminació atmosfèrica, per causes antròpiques o per causes naturals, pot fer variar aquestes proporcions, sobretot a escala global.
en air subst.
es aire m.
fr aire f.

aire m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
V.: atmosfera f.