Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (5 registres)
veurealimentació (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
 neu i glaç. allaus
veurealimentació (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
 hidrogeologia
veurealimentació (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 infermeria
veurealimentació (DEM)
 endocrinologia i nutrició
veurealimentació (NOV)
 enginyeria
Cerca alimentació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

alimentació f.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
neu i glaç. allaus

alimentació f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
hidrogeologia
Conjunt de tots els aportaments aquosos que contribueixen al manteniment d’un escolament de qualsevol procedència (riu, torrent, corrent fangós, etc.) o al d’una forma (estructura) d’acumulació o de trànsit sedimentari.
en feeding
es alimentación
fr alimentation

alimentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
infermeria
Acció i efecte de donar o rebre aliments o substàncies nutritives. Una alimentació adequada ha de permetre a l’organisme d’atendre degudament els seus requeriments energètics i plàstics, i ha d’estar d’acord amb una ració alimentària completa i equilibrada. Aquesta alimentació racional és establerta en funció de les normes donades per la dietètica, i ha de proporcionar la quantitat de minerals, proteïnes, hidrats de carboni, lípids, aigua i vitamines necessàries.

alimentació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Acció i efecte d’alimentar o alimentar-se.
de Ernährung, Verpflegung
en feeding, nourishment
es alimentación
fr alimentation

alimentació f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 90 de la primera sèrie.