Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureassenyalar (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botĂ nica aplicada
veureassenyalar1 (DJC)
 dret
veureassenyalar (NOV)
 enginyeria
veureassenyalar (DPF)
 transport ferroviari
veureassenyalar2 (DJC)
 dret pĂşblic
veureassenyalar3 (DJC)
 dret
veureassenyalar4 (DJC)
 dret pĂşblic
Cerca assenyalar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

assenyalar v. tr.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada

assenyalar1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Mostrar o designar amb el dit o fent qualsevol altre senyal {algĂş o alguna cosa}.
Ex.: La víctima va assenyalar la persona que l’havia atacat.
es señalar

assenyalar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 79 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 92 de la primera sèrie.

assenyalar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Mostrar alguna cosa a algú, com és el cas d’anunciar a la via la circulació d’un tren.
es señalar

assenyalar2 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Manifestar.
Ex.: El ministre va assenyalar que el nou projecte de llei era necessari.
Sin. pref.: manifestar v. tr.
es señalar

assenyalar3 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Ser senyal o indici {d’alguna cosa}.
Ex.: Les proves assenyalen la innocència de l’acusat.
Sin. compl.: indicar2 v. tr.
es señalar, indicar

assenyalar4 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret pĂşblic
Adiar.
Ex.: Han assenyalat el 20 de març per a les properes eleccions al Parlament de Catalunya.
Sin. pref.: adiar v. tr.
es señalar