Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureatenció (VPCA)
veureatenció (DEM)
 neurologia
 pediatria
 salut mental
veureatenció (DEM)
 salut mental
veureatenció (DEM)
 salut mental
veureatenció (PERIAT)
 percepció i atenció
veureatenció (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca atenció a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atenció f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Mira 1920; Lucena 1921; Mira 1921a; Soler 1921; Mira 1923; Sanz 1933; Garcia i Garau 1973.
en attention subst.

atenció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
pediatria
salut mental
Capacitat d’enfocar diverses parts d’una experiència de manera que es facin més vives, més clares, més exactes, més conscients, amb la qual cosa les funcions psíquiques són utilitzades en el grau més alt de llur capacitat de rendiment. El grau d’atenció és variable, i el seu afebliment és causa d’errors. Hi ha diverses classes d’atenció: concentrada, distribuïda, voluntària, involuntària, etc. Els factors que influeixen en l’atenció són interns (motivacions, interessos i valors del subjecte) i externs (propis de l’estímul com ara són el color, el moviment, la mida, etc.). El fenomen de l’atenció s’acompanya de modificacions sensorials, de la positura, del to muscular i del sistema nerviós central. En l’infant, l’atenció neix de l’interès pel que fa i és cultivada a l’escola en el sentit de continuïtat en el treball, de concentració en l’estudi i en l’observació dels objectes. El gràfic d’atenció es modifica sensiblement amb una activitat programada en què cada infant es pot moure segons els seus interessos.
de Aufmerksamkeit
en attention
es atención
fr attention
it attenzione

atenció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Disposició interior preparatòria per a una percepció determinada.
de Aufmerksamkeit
en attention
es atención
fr attention
it attenzione

atenció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Acció de fixar el pensament en alguna cosa, d’aplicar-hi l’enteniment.
de Aufmerksamkeit
en attention
es atención
fr attention
it attenzione

atenció f.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en attention subst.
es atención f.

atenció f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en attention subst.
es atención f.
fr attention f.