Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureatracar (DPESCA)
 pesca
veureatracar1 (DJC)
 dret
veureatracar (ATGC)
 geografia
veureatracar (BMC)
 fraseologia
veureatracar2 (DJC)
 dret
veureatracar3 (DJC)
 dret
veureatracar4 (DJC)
 dret
Cerca atracar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atracar v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Col·locar una embarcació arran d’un moll, d’un carregador o d’una riba adequada, subjectant-l’hi, o abarloar-la a una embarcació amarrada, fermant-l’hi.
Sin. compl.: abordar2 v. intr.
es abordar v. tr., atracar v. tr.

atracar1 v. intr.
Diccionari jurídic
dret
Una nau, acostar-se a terra o a una altra nau per tal d’amarrar-s’hi.
Ex.: El vaixell va atracar al moll de l’illa.
es atracar

atracar v. intr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Una nau, atansar-se a terra o a una altra nau.

atracar v. intr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia

atracar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Col·locar {una nau} arran d’un moll, d’un carregador o d’una ribera adequats i subjectar-la-hi.
Ex.: La tempesta els ha obligat a atracar l’embarcació al port més proper.
Sin. compl.: atansar2 v. tr.
es atracar

atracar3 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Abarloar {una nau} a una altra embarcació amarrada i fermar-la-hi.
Ex.: L’almirall ha ordenat atracar els destructors junts abarloant-los.
es atracar

atracar4 v. tr.
Diccionari jurídic
dret
Assaltar o escometre {algú} i obligar-lo a donar el que hom li demana.
Ex.: L’han detingut perquè ha atracat un grup de turistes i els ha pres tot el que duien.
es atracar