Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurebombament (DGEOL)
 geomorfologia estructural
 tectònica: geologia estructural
veurebombament1 (VOCFOR)
 compactació i pavimentació
veurebombament (ATGC)
 geografia
veurebombament (NOV)
 enginyeria
veurebombament (DAGRIC)
 agricultura
veurebombament2 (VOCFOR)
 fusta: estructura i propietats
 incendis forestals
Cerca bombament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bombament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia estructural
tectònica: geologia estructural
Deformació d’una superfície estructural, d’una superfície d’erosió, d’una peneplana, d’un conjunt muntanyós, que pren la curvatura convexa anàloga a la d’una volta o d’un dom.
en bulge, camber, swell heave, swelling, upwarp, upwarping
es abombamiento
fr bombe unipolaire

bombament1 m.
Vocabulari forestal
compactació i pavimentació
es bombeo m.

bombament m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Efecte que presenta la superfície terrestre com a resultat de pressions interiors o de pressions laterals de l’escorça.

bombament m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 69 de la quarta sèrie.
es bombeo m.
fr pompage m.
it pompamento m.

bombament m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Operació de treure o de transportar aigua o qualsevol altre fluid d’un pou, d’una bassa o de qualsevol recipient mitjançant una bomba.
Sin.: bombatge m.
es bombeo m.

bombament2 m.
Vocabulari forestal
fusta: estructura i propietats
incendis forestals