Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureclasse (DEM)
 biologia
veureclasse (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureclasse1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureclasse1 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureclasse (DCA)
 botànica
 zoologia
veureclasse (DPF)
 transport ferroviari
veureclasse2 (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veureclasse2 (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veureclasse3 (VOCFOR)
 teoria i estadística
Cerca classe a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

classe f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
Tàxon comprès entre l’ordre i la divisió (en les plantes) o entre l’ordre i l’embrancament (en els animals). En zoologia, els noms de les classes no segueixen cap regla de formació fixa. En botànica, és aconsellable que els noms de classes facin les terminacions -fícies (-phyceae) en les algues, -micets (-mycetes) en els fongs i -òpsids (-opsida) en els cormòfits.
de Klasse
en class
es clase
fr classe

classe f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
En estadística, grup de variables que, en conjunt, mostren un mateix valor o un que és comprès entre uns determinats límits. La freqüència d’una classe és el nombre de variables que aquesta conté.
de Klasse
en class
es clase
fr classe

classe1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc

classe1 f.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Subdivisió petrològica basada en les proporcions relatives dels minerals estàndards fèmics i sàlics.
en class
es clase
fr classe

classe f.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
zoologia
Categoria taxonòmica compresa entre la divisió i l’ordre (en les plantes) o entre l’embrancament i l’ordre (en els animals).
en class subst.
es clase f.
fr classe f.

classe f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Cada un dels diferents graus de confort que ofereixen els ferrocarrils als viatgers, principalment pel que fa referència a la comoditat i amplària dels seients.
es clase
fr classe

classe2 f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
V.: classe1 f.
en class subst.

classe2 f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Agrupament dels éssers vivents i fòssils (plantes, animals) del sistema taxonòmic linneà de rang inferior a l’embrancament (o fílum) i superior a l’ordre.
en class
es clase
fr classe

classe3 f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
V.: classe2 f.