Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veurecrosta (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecrosta (DEM)
 dermatologia
veurecrosta1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurecrosta1 (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecrosta (ATGC)
 geografia
veurecrosta2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecrosta2 (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecrosta3 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecrosta4 (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veurecrosta5 (DGEOL)
 estructura de la terra
Cerca crosta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

crosta f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
en crust subst.
es costra f.
fr croûte f.

crosta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
Estratificació produïda per l’assecament de serositats, de pus o de sang.
de Kruste, Schorf
en crust, scab
es costra
fr croûte
it crosta
la crusta

crosta1 f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Llim de pedra duríssima.

crosta1 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Capa endurida en la superfície del sòl per efecte de l’impacte de les gotes de pluja.
Sin. compl.: tapàs m.
V. t.: crosta superficial c. nom. f., segellat | segellada m., segell m.
en crust
es costra
fr croûte

crosta f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Coberta del sòl més o menys endurida que pot ésser de gruix molt variable, i és deguda a la meteorització de la roca viva pels elements atmosfèrics.
Ex.: Al Priorat, la crosta triàsica, en esberlar-se, deixà al descobert pissarres primàries.

crosta2 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Part superior del dau; és a dir, la cara superior de l’estrat.
Ant.: sola f.
Sin.: lluïsa f., sobrellit m.

crosta2 f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Terme genèric que es refereix a una capa o horitzó amb una cimentació més o menys accentuada i de naturalesa diversa.
Sin. compl.: tapàs m.
V. t.: cuirassa f., cuirassa ferruginosa c. nom. f., crosta biològica c. nom. f., crosta calcària c. nom. f., crosta del desert c. nom. f., encrostament m., endopèdon petrocàlcic c. nom. m., endopèdon petrogípsic c. nom. m., horitzó cimentat c. nom. m.
en crust
es costra
fr croûte

crosta3 f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Horitzó continu, compacte i endurit, que pot assolir els 50 cm de gruix, generalment calcari (amb guix i d’altres sals solubles de Mg, Na i K), constituït per un dipòsit superficial zonar, en forma de fulls o de llentilles aïllades (estratocreixents de baix a dalt, amb una estructura que desapareix cap a la base) el qual pot cimentar graves superficials i d’altres elements detrítics.
V. t.: calitx2 m.
en crust, duricrust

crosta4 f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Superfície solidificada d’un dom de lava, o d’una colada o una altra formació làvica.
en carapace
es costra
fr calotte, carapace

crosta5 f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
Embolcall extern de la geosfera; la part sòlida de la Terra accessible a l’home.
Sin.: escorça terrestre f.
en crust, earth crust
es corteza
fr croûte