Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureescolament (DGEOL)
 hidrogeologia
veureescolament (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureescolament (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureescolament1 (VOCFOR)
 el cicle de l’aigua. la conca
veureescolament (DCA)
 geografia
 geologia
veureescolament (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureescolament2 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
Cerca escolament a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

escolament m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Moviment general de les masses d’aigua per la superfície terrestre i subterràniament.
en flow, runoff
es escorrentía, escurrimiento
fr écoulement

escolament m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en runoff subst.
es escorrentía f.
fr écoulement m., ruissellement m.

escolament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’escolar-se; l’efecte.

escolament1 m.
Vocabulari forestal
el cicle de l’aigua. la conca
Desplaçament de les aigües.
en runoff subst., overland flow subst.
es escorrentía f., escurrimiento m.
fr écoulement m., ruissellement m.

escolament m.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
geologia
Moviment general de les masses d’aigua subterràniament i per la superfície terrestre. El corrent d’escolament pot contaminar-se si circula per superfícies urbanes impermeabilitzades o bé per terrenys agrícoles.
en flow subst., runoff subst.
es escorrentía f.
fr écoulement m.

escolament m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Part de l’aigua de pluja que arriba a la superficie del sòl i es desplaça per acció de la gravetat.
L’aigua procedent de la pluja es reparteix en els tipus d’escolament següents:
1) escolament superficial: moviment de l’aigua que circula més o menys lliurement sobre la superfície del sòl; està associat a un esdeveniment de pluja;
2) escolament subsuperficial: aigua infiltrada que es mou gairebé horitzontalment dins dels primers horitzons del sòl, parcialment o totalment saturats d’aigua; l’existència d’una capa relativament impermeable a poca profunditat afavoreix aquest tipus de moviment (anteriorment anomenat escolament hipodèrmic) i pot donar lloc a una capa freàtica penjada, que té un caràcter temporal;
3) escolament subterrani: aigua de percolació que es mou dins del sòl i la capa freàtica;
4) escolament nival: està associat a la fusió de la neu en zones de muntanya; pot contribuir de forma significativa a l’escolament superficial.
Aquests processos tenen lloc a velocitats molt diferents. Per exemple, l’escolament superficial es mou ràpidament i pot donar lloc a crescudes.
V. t.: capa freàtica penjada c. nom. f., escolament de crescuda c. nom. m., escolament de saturació c. nom. m., escolamente hortonià c. nom. m., escolament superficial c. nom. m.
en runoff
es escorrentía, escurrimiento [amer.]
fr ruissellement, écoulement
gl escoamento
pt enxurrada

escolament2 m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
V.: escolament1 m.