Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureextensió (VOCFOR)
 conceptes dendromètrics i de mesurament
veureextensió (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureextensió (DEM)
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veureextensió (DEM)
 citologia
 histologia
veureextensió (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
 fisioteràpia
veureextensió (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureextensió (QUIMFIS)
 química
Cerca extensió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

extensió f.
Vocabulari forestal
conceptes dendromètrics i de mesurament
Sin. compl.: cabuda2 f.

extensió f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
1. Deformació resultant d’un moviment de separació.
2. Mesura del canvi de longitud en una línia determinada respecte a la longitud inicial.
V. t.: allargament m.
Ant.: escurçament tectònic m.
en elongation, extension, longitudinal strain
es extensión
fr extension

extensió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Tracció exercida damunt un membre fracturat o dislocat per tal d’adreçar-lo i de mantenir-lo en la posició adequada.
de Ausdehnung, Streckung
en extension
es extensión
fr extension
it estensione

extensió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
Preparació prima i transparent, estesa entre dos vidres o sobre un portaobjectes, obtinguda d’un líquid espès o d’un teixit semilíquid per a la seva observació microscòpica.
de Ausdehnung, Streckung
en extension
es extensión
fr extension
it estensione

extensió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
fisioteràpia
Moviment pel qual se separen els dos extrems d’un membre; oposat a flexió.
de Ausdehnung, Streckung
en extension
es extensión
fr extension
it estensione

extensió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acció d’ocupar major espai, una àrea superior; l’efecte.
de Ausdehnung, Streckung
en extension
es extensión
fr extension
it estensione

extensió f.
Magnituds, unitats i símbols en química física
química
Podeu trobar aquest terme a les pàgines: 63, 77, 200
en extent of reaction subst., advancement subst.