Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veuremalaltia (LEXPLAG)
 agricultura
 botànica
veuremalaltia (INFCOM1)
 infermeria comunitària
veuremalaltia (BIOQ)
 bioquímica
veuremalaltia1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veuremalaltia (DCA)
 medicina
veuremalaltia (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veuremalaltia (DAGRIC)
 agricultura
veuremalaltia (DRAMAD)
 ramaderia
veuremalaltia2 (VOCFOR)
 malures
veuremalaltia3 (VOCFOR)
 generalitats
Cerca malaltia a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

malaltia f.
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
agricultura
botànica
Alteració de l'estat normal de les plantes per causes fisiològiques, nutricionals o parasitàries.

malaltia f.
Infermeria comunitària (1a part)
infermeria comunitària
en disease subst.
es enfermedad f.

malaltia f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: factor ambiental c. nom. m., predisposició f., resistència a múltiples fàrmacs c. nom. f., resistència als fàrmacs c. nom. f., seqüència d’aminoàcids c. nom. f., teràpia gènica c. nom. f., variació genètica c. nom. f.
en disorder subst.

malaltia1 f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. pref.: malura1 f.

malaltia f.
Diccionari de les ciències ambientals
medicina
Alteració en l’estat del cos o d’algun òrgan que interromp o pertorba les funcions vitals; pertorbació de l’estat de salut.
en disease subst.
es enfermedad f.
fr maladie f.

malaltia f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Alteracions de la salut que pateix el treballador o la treballadora.
es enfermedad

malaltia f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Alteració de l’estat fisiològic d’una planta que provoca un desequilibri de les seves funcions.
Sin. compl.: malura f.
es enfermedad f.

malaltia f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Procés d’alteració de l’estat del cos o d’algun òrgan d’un animal que posa en perill la seva salut.
es enfermedad f.

malaltia2 f.
Vocabulari forestal
malures
Sin. pref.: malura1 f.

malaltia3 f.
Vocabulari forestal
generalitats