Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurepart (VOCBIOREP)
 biologia
veurepart (DEM)
 anatomia
 conceptes generals i de suport
veurepart (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurepart (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurepart (FFFC)
 fisioteràpia
veurepart1 (DJC)
 dret
veurepart (DRAMAD)
 ramaderia
veurepart2 (DJC)
 dret
Cerca part a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

part m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en delivery subst.
es parto m.

part f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
conceptes generals i de suport
Cosa que, amb una altra o d’altres, integra un tot, més gran. En anatomia, terme general que designa una porció determinada d’un òrgan, àrea o estructura.
de Pars, Porcio, Teil
en pars, part
es parte
fr partie
it parte
la pars

part f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Element que concorre a formar un conjunt.
de Pars, Porcio, Teil
en pars, part
es parte
fr partie
it parte

part f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Cadascuna de les coses que resulten de dividir una cosa.
de Pars, Porcio, Teil
en pars, part
es parte
fr partie
it parte

part m.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en childbirth subst.
es parto m.

part1 f.
Diccionari jurídic
dret
Porció d’un patrimoni atribuïda a un coparticipant o una coparticipant.
es parte

part m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Conjunt de fenòmens fisiològics l’objecte dels quals és la sortida del fetus, que consisteixen en l’esborrament i la dilatació del coll uterí i l’expulsió del fetus i de la placenta.
es parto m.

part2 f.
Diccionari jurídic
dret
Persona o grup dels que intervenen en una lluita, en una contesa o en un judici, o bé dels que signen un contracte.
Ex.: Les parts bel·ligerants. Cal sentir les dues parts abans de jutjar. Sentir la part contrària.
es parte