Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurereflexió (DGEOL)
 cristal·lografia
veurereflexió (VOCLUM)
 luminotècnia
veurereflexió (DEM)
 física
veurereflexió (DEM)
 física
veurereflexió (DEM)
 conceptes generals i de suport
 salut mental
veurereflexió (PERIAT)
 percepció i atenció
veurereflexió (DCA)
 física
veurereflexió (LBF)
 fotografia
Cerca reflexió a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

reflexió f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Obtenció de la figura simètrica d’una figura donada en relació amb un pla que hom pren com a element de simetria. Dues figures ABCD i AʹBʹCʹDʹ són simètriques per reflexió quan les rectes que uneixen els punts homòlegs AAʹ, BBʹ, CCʹ, DDʹ són perpendiculars a un anomenat pla de reflexió, de tal manera que els segments que aquest pla determina a cadascuna d’aquestes rectes són iguals; les dues figures són enantiomorfes, i una correspon amb l’altra com l’objecte i la seva imatge (per aquesta raó l’element operador és un pla reflector o mirall).
en reflection
es reflexión
fr réflection

reflexió f.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
El fet de no absorbir un cos un radiació incident, en particular lluminosa, fent-la allunyar prenent una nova direcció, sense canvi de freqüència de les components monocromàtiques que formen la radiació incident. La reflexió pot ésser especular, difusa o bé mixta.

reflexió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Modificació de la trajectòria d’una partícula, d’un raig o del front d’una ona quan incideixen sobre una superfície límit del medi per on es mouen.

reflexió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
Acció de reflectir o de reflectir-se; l’efecte.

reflexió f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
salut mental
Acció de reflexionar, operació mitjançant la qual la ment fa atenció als propis actes de coneixement, i àdhuc al jo o subjecte que els sustenta, i no al contingut d’aquests mateixos actes.

reflexió f.
Percepció i atenció
percepció i atenció
en reflection subst.
es reflexión f.

reflexió f.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Modificació de la trajectòria d’una partícula, d’un raig o del front d’una ona quan incideix sobre una superfície límit del medi per on es mouen.
en reflection subst.
es reflexión f.
fr réflexion f.

reflexió f.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en reflection subst.
es reflexión f.
fr réflexion f.