Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veuresĂ­mbol (AQQ)
 quĂ­mica
veuresĂ­mbol (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuresĂ­mbol (DEM)
 salut mental
veuresĂ­mbol (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuresĂ­mbol (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veuresĂ­mbol (BIOQ)
 bioquĂ­mica
Cerca sĂ­mbol a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

sĂ­mbol m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en symbol subst.

sĂ­mbol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Allò que hom pren convencionalment com a signe d’una cosa o d’una operació, signe.

sĂ­mbol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Representació inconscient que permet vincular emoció o desig amb realitat, recollint i integrant el conflicte emocional i constituint les bases del món mental, que guia les capacitats relacionals i del pensament. En la psicoanàlisi clàssica es considerava substitut, per contigüitat o per associació d’idees, d’una tendència reprimida, per tal d’escapar a la censura psíquica.

sĂ­mbol m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Lletra, signe o grup d’ells emprats per a presentar una magnitud, una quantitat, una unitat de mesura, etc.

sĂ­mbol m.
IntroducciĂł als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en symbol subst.
es sĂ­mbolo m.

sĂ­mbol m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en abbreviation subst.