Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veuresoroll (VPCA)
veuresoroll (AQQ)
 química
veuresoroll (FEM)
 fonaments de l’educació musical
veuresoroll (DCA)
 ecologia
 física
veuresoroll (DJC)
 dret ambiental
veuresoroll (NOV)
 enginyeria
Cerca soroll a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

soroll m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Mira 1921a; Giese 1933; Garcia 1974; Garau 1976; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en noise subst.

soroll m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Conjunt de senyals originats per diverses fonts, diferents del senyal que volem mesurar.
V. t.: soroll de línia de la xarxa c. nom. m., soroll blanc c. nom. m.
en noise subst.

soroll m.
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
fonaments de l’educació musical
Sin.: renou m.
en noise subst.
es ruido m.

soroll m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
física
Contaminant físic que consisteix en una barreja de sons de freqüències diferents que produeix una sensació auditiva considerada molesta o incòmoda.
V. t.: contaminació acústica f.
en noise subst.
es ruido m.
fr bruit m.

soroll m.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Conjunt de fenòmens vibratoris, generalment de l’aire, que són percebuts pel sistema auditiu i que provoquen en l’ésser humà, sota certes condicions, una reacció de rebuig.
V. t.: soroll ambiental c. nom. m.
es ruido

soroll m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 78 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 14 de la segona sèrie.