Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (8 registres)
veurexaragall (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veurexaragall (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurexaragall1 (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veurexaragall1 (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurexaragall (ATGC)
 geografia
veurexaragall (DCA)
 geologia
veurexaragall2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurexaragall2 (DMCSC)
Cerca xaragall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

xaragall m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Vegeu la figura K.
Sin. compl.: aragall m., corranc m., corregall m., escorranc m., escòrrec m., rasa2 f., xòrrec m., xorregall m.
en gully subst.
es cárcava f.
fr ravin m.

xaragall m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en rill subst.
es arroyadero m.
fr rigole m.

xaragall1 m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Regueró erosiu amb un perfil transversal en V, afaiçonat per l’aigua en escórrer-se per un terreny inclinat, incoherent i, generalment, amb escàs recobriment vegetal, el qual s’aprofundeix amb el temps i/o a mesura que augmenta el volum d’aigua que hi circula.
Sin. vulg.: allau1 f., aragall m., argall m., corranc m., còrrec m., corregall m., corriol m., escorranc m., escorrancall m., escorregall m., regall m., reguer m., saragall m., sargall m., xorranc m., xòrrec m., xorregall m.
en gully
es cárcava, regato
fr ravin

xaragall1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Canal de traçat irregular, de mida centimètrica que forma a la superfície d’un camp sense coberta vegetal l’aigua d’escorrentia superficial quan es mou de forma concentrada.
Sin. compl.: escorranc1 m.
en furrow
es surco
fr sillon

xaragall m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Reguerot o barrancada gran que solen fer les aigües de pluja en els terrenys i amb gran efectivitat en els vessants quan no han estat convenientment protegits mitjançant reforestació, obres d’enginyeria o altres defenses.
Sin. compl.: allau f., aragall m., corranc m.

xaragall m.
Diccionari de les ciències ambientals
geologia
Regueró que forma l’aigua de la pluja en escórrer-se per un terreny inclinat i que pot esdevenir un barranc si continua l’erosió del terreny.
V. t.: barranc m., escorranc m.
en gully subst.
es arroyada f., badén m., cárcava f.
fr ravin m., ravine f.

xaragall2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Arena o pedres petites que una torrentada ha tret a les vores.
V.: al·luvió f.
en gully
es arroyada, badén, regato
fr ravine

xaragall2 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Solc natural d’erosió, estret (centimètric), amb un perfil transversal en V, afaiçonat per l’aigua en escórrer-se per un terreny inclinat, incoherent i, generalment, amb escás recobriment vegetal, que s’estén al llarg d’un vessant. Presenta un traçat irregular, digitiforme i, aproximadament, perpendicular a les corbes de nivell.
Aquests solcs s’inicien a una distància crítica des de la part alta del vessant, a partir de la qual el flux d’escolament superficial difús comença a concentrar-se. El canvi de flux difús (erosió difusa) a flux concentrat (erosió en xaragalls) passa per diverses etapes intermèdies i la mida dels solcs augmenta progressivament aigües avall i al llarg del temps. Poden ser eliminats amb el conreu, tot i que això no resol el problema de la pèrdua de sòl i aigua per erosió.
Sin. compl.: aragall m., reguerot m.
V. t.: erosió en xaragalls c. nom. f.
en rill, channel
es arroyadero
fr rigole, ruisselet, sillon, raveline, filet
gl arroiadoiro, regato, regueiro, regueira
pt sulco