Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (77 registres)
veureamortidor hidrĂ ulic (VOCAUTO)
veureĂ ulic -a (DEM)
 neurologia
veurebalanç hidràulic (DGEOL)
 hidrogeologia
veurecalç hidràulica (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurecalç hidràulica (VMIN)
 mineralogia
veurecĂ rrega hidrĂ ulica (VMCS)
 atmosfera i aigua del sòl
 gestiĂł i Ăşs sostenible del sòl
veurecĂ rrega hidrĂ ulica (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
veurecentral hidrĂ ulica (DCA)
 energies
veurecentral hidrĂ ulica (DJC)
 dret ambiental
veureconductĂ ncia hidrĂ ulica (DMCSC)
 propietats fĂ­siques i comportament del sòl
Cerca Ă ulic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

amortidor hidrĂ ulic c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
Sin. compl.: esmorteĂŻdor hidrĂ ulic c. nom. m.
en hydraulic shock absorber subst., hydraulic dumper subst.
es amortiguador hidráulico c. nom. m.

Ă ulic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
Relatiu o pertanyent a l’aula.

balanç hidràulic m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Càlcul de la quantitat d’aigua rebuda en un aqüífer subterrani respecte a la fornida pel mateix aqüífer durant un període de temps determinat.
es balance hidráulico
fr bilan glaciaire

calç hidràulica f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Calç obtinguda d’una calcària que té d’un 12 a un 20 % d’argila, la qual s’endureix dins l’aigua.
en hydraulic lime, water lime
es cal hidráulica
fr chaux hydraulique

calç hidràulica c. nom. f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Varietat de calç.
en water lime subst.

cĂ rrega hidrĂ ulica c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i aigua del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
en hydraulic charge subst.
es carga hidraĂşlica c. nom. f.
fr charge hydraulique c. nom. f.

cĂ rrega hidrĂ ulica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Equivalent del potencial hidrĂ ulic expressat en unitats d’energia-pes, que s’obtĂ© dividint el valor del potencial hidrĂ ulic pel pes. Es representa per altura de columna d’aigua hh o com H i Ă©s la suma de la cĂ rrega de pressiĂł (h) i la cĂ rrega gravitacional (z), de manera que H = h + z. La seva equaciĂł de dimensions Ă©s: L. En sòls no saturats d’aigua tĂ© un valor negatiu. L’equivalència Ă©s 1 cm (de columna d’aigua) = 100 Pa.
en hydraulic head
es carga hidraĂşlica
fr charge hydraulique
gl carga hidráulica
pt carga hidráulica

central hidrĂ ulica f.
Diccionari de les ciències ambientals
energies
Central elèctrica que transforma l’energia mecànica de la caiguda de l’aigua (energia hidràulica) en energia elèctrica.
Sin. compl.: central hidroelèctrica f.
en hydroelectric station subst.
es central hidráulica f.
fr centrale hydraulique f.

central hidrĂ ulica c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret ambiental
Central hidroelèctrica.
Sin. pref.: central hidroelèctrica c. nom. f.
es central hidráulica, central hidroeléctrica

conductĂ ncia hidrĂ ulica c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Magnitud caracterĂ­stica dels instruments de mesura de propietats hidrĂ uliques dels sòls. Es defineix com el volum d’aigua (dV) que ha de ser desplaçat en l’instrument perquè s’hi registri un canvi d’una unitat en la cĂ rrega de pressiĂł, per l’intercanvi entre l’equip de mesura (p. ex., un tensiòmetre) i el sòl, a travĂ©s d’una cĂ psula porosa de cerĂ mica o un altre dispositiu, per unitat de temps. En el cas de les cĂ psules poroses, la conductĂ ncia hidrĂ ulica (C) Ă©s proporcional a la superfĂ­cie (A), a la conductivitat hidrĂ ulica saturada (Ks) i al gruix de la paret de la cĂ psula (L), que sĂłn constants per a cada tensiòmetre: C = [A × Ks]/L. L’equaciĂł de dimensions Ă©s: L2T−1]. Es pot mesurar a partir del volum d’aigua (dV) transmès a travĂ©s de la cĂ psula per unitat de temps (dt) i unitat de diferència de cĂ rrega de pressiĂł (dh), a travĂ©s de la paret porosa: C = dV/[dt × dh]. La taxa de flux a travĂ©s de la cĂ psula determina el temps de resposta del tensiòmetre, que no ha de ser molt gran per evitar l’entrada d’aire a travĂ©s dels porus.
en hydaulic conductance
es conductancia hidráulica
fr conductance hydraulique
gl conductancia hidráulica