Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureabatiment (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veureabatiment (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureabatiment (LPV)
 maniobra
veureabatiment (DPESCA)
 pesca
veureabatiment (DCA)
 residus
veureabatiment manual (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veuremètode d’abatiment (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veuremètode d’abatiment en blocs (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veuremètode d’abatiment per subnivells (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurerisc d’abatiment pel vent (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cerca abatiment a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abatiment m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
es apeo m.
fr abattage m.

abatiment m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Acció d’abatre en una mina o en una pedrera.
en stoping
es arranque
fr abattage

abatiment m.
Lèxic del patí de vela
maniobra
Desviació, d’una embarcació, a sotavent del seu rumb o de la posició per causa de la força del vent.
en drift
es abatiminento
fr abattée
nl drift

abatiment m.
Diccionari de pesca
pesca
Desviació d’una embarcació cap a sotavent per efecte del vent.
es abatimiento m.

abatiment m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Disminució de contaminants en un medi (aire, aigua, etc.).
en abatement subst.
es abatimiento m.
fr abattement m.

abatiment manual m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Explotació minera i arrencada del mineral que hom fa a pic i pala, sense la maquinària moderna.
Sin.: explotació a pic i pala f.
en hand mining, hand stoping
fr abattage à la main

mètode d’abatiment m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Mètode d’explotació minera en el qual hom suprimeix el suport d’un gran bloc de mineral que, llevant-li el de sota, es deixa caure; el mineral, en caure, es trenca i s’esmicola d’una manera suficient per a ésser manipulat. Quan el mineral és retirat, les capes que s’hi superposaven, al seu torn, són abatudes.
en caving method
es método por hundimiento
fr méthode de foudroyage

mètode d’abatiment en blocs m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Variant del mètode d’abatiment en llenques esglaonades (top slicing) en el qual cada llenca abatuda és molt més gruixuda, de manera que es tracta de blocs que poden atènyer la gruixària de tot el jaciment; el mineral es deixa caure per uns forats cònics que fan de tremuja cap a un nivell inferior per a la seva extracció.
en block caving method
es método de hundimiento en bloques
fr méthode des blocs foudroyés

mètode d’abatiment per subnivells m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Mètode de mineria, aplicat als jaciments molt inclinats, mitjançant el qual en una cambra hom abat el mineral en una sèrie de subnivells que avancen horitzontalment, disposats en esglaons i separats per pilars horitzontals. A mesura que avancen els treballs, els pilars són progressivament abatuts, començant pels més alts. El mineral abatut (foudroyé) és extret, i s’hi deixa la ganga.
en sublevel space stoping method
es método de tajeo en subniveles

risc d’abatiment pel vent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Contingència a què està exposada alguna cosa que es troba en posició vertical, de ser abatuda per acció de vents dominants de gran intensitat.
Pot afectar una massa d’arbres que creixen en un sòl d’escassa profunditat, ja sigui per la presència a poca profunditat d’una roca coherent o d’un horitzó cimentat, o per tractar-se d’una zona al·luvial amb graves, que hagi estat recoberta per una capa de sediment o de tarquim de gruix insuficient per permetre el creixement en profunditat de les arrels i assegurar l’ancoratge dels arbres.
V.: tarquim m.
en windthrow risk
es riesgo de derribo por el viento, peligro de derribo por el viento
fr danger d’abattement par le vent
gl risco de derrubamento polo vento
pt risco de queda pelo vento