Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureabocador (VOCFOR)
 esplanaciĂł, moviments de terres
veureabocador1 (LMC)
 construcciĂł
veureabocador (DCA)
 residus
 urbanisme
veureabocador (DJC)
 dret ambiental
veureabocador (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edĂ fiques
veureabocador2 (LMC)
 construcciĂł
veureabocador clausurat (DCA)
 residus
 urbanisme
veureabocador controlat (DCA)
 residus
 urbanisme
veureabocador controlat (DJC)
 dret ambiental
veureabocador d’escombraries (VOCFOR)
 incendis forestals
Cerca abocador a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abocador m.
Vocabulari forestal
esplanaciĂł, moviments de terres
es vertedero m.

abocador1 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de Schuttabladeplatz
en dump, tip
es vertedero
fr dĂ©charge, dĂ©pôt des dĂ©blais

abocador m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Indret on es dipositen residus i runa.
Sin. compl.: dipòsit de seguretat m.
en dump subst., waste dump subst., waste tip subst.
es vertedero m.
fr décharge f., dépotoir m.

abocador m.
Diccionari jurĂ­dic
dret ambiental
Lloc on es descarreguen i es deposen residus.
es vertedero

abocador m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Indret destinat a abocar-hi material de rebuig. Segons el tipus de material de què es tracti rep denominacions específiques. En el cas que els residus siguin fems de bèstia, s’anomena femer; si es tracta d’estèrils, ganga o rebuig del tractament de mineral, s’anomena escombrera o terrer; si es tracta de rebuig del tractament del mineral, s’anomena, a Mèxic, jale; si es tracta de materials d’enderrocs o d’estèrils de mineria s’anomena runam.
Sin. compl.: femer m.
V. t.: runam m., horitzó antropogènic c. nom. m., jale m.
en midden
es vertedero
fr tas d’ordures, décharge

abocador2 m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcciĂł
de Abfallbehälter
en drain
es derramadero
fr tout-Ă -l’égoût

abocador clausurat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Abocador que s’ha tancat definitivament.
en closed landfill subst.
es vertedero clausurado m.
fr décharge fermée f.

abocador controlat m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
urbanisme
Abocador que presenta les condicions idònies i on es duen a terme abocaments controlats. Les antigues pedreres, les mines en desús, les valls, els terrenys guanyats al mar, les fondalades, etc., són terrenys adequats per a contenir residus, els quals es compacten (si no s’ha fet prèviament en una planta de tractament) i es dipositen en capes, que es recobreixen amb terra, fins que, un cop completada la capacitat, se’n recobreix i precinta la superfície. Els abocadors controlats han de tenir un emplaçament i una gestió que evitin els problemes derivats de l’acumulació de residus, com la contaminació de les aigües pels lixiviats que s’hi produeixen, les males olors, la cria de certs animals que poden ser portadors de malalties, etc. La descomposició de la matèria orgànica en els abocadors produeix gas metà que es pot aprofitar com a combustible per a la producció d’energia.
Sin. compl.: dipòsit controlat m.
en controlled landfill [RU] subst., controlled tipping [EUA] subst., sanitary landfill [EUA] subst.
es vertedero controlado m.
fr décharge contrôlée f.

abocador controlat c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret ambiental
Abocador que presenta les condicions idònies per a dur-hi a terme abocaments controlats.
Sin. compl.: dipòsit controlat c. nom. m.
V. t.: residu especial c. nom. m., residu inert c. nom. m., residu no especial c. nom. m.
es depĂłsito controlado, vertedero controlado

abocador d’escombraries c. nom. m.
Vocabulari forestal
incendis forestals
es vertedero de basuras c. nom. m.