Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 11 (106 registres)
veureabric (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veureabric1 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureabric (ATGC)
 geografia
veureabric (DAGRIC)
 agricultura
veureabric (DRAMAD)
 ramaderia
veureabric2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veurecertificació de fabricants de productes fertilizants (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veureedafotret de fàbrica (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureedafotret de fàbrica (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureelement de fàbrica (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca abric a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abric m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
es abrigo m.

abric1 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Balma, per oposició a cova.
V.: balma2 f.

abric m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. En nàutica, lloc costaner que ofereix, per les seves característiques —defensa dels vents i dels corrents marítim— protecció a les embarcacions.
2. En terra, i especialment en les muntanyes altes, lloc protegit dels vents o de les precipitacions atmosfèriques.

abric m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Lloc resguardat contra les injúries del temps.
Sin.: recer m.
es abrigadero m., abrigo m.

abric m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Recer.
Sin. pref.: recer m.

abric2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Indret de la costa on les naus poden posar-se a recer del vent, de la mar o dels corrents.

certificació de fabricants de productes fertilizants c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Procés administratiu que, d’acord amb el Reial Decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants, té per objecte garantir que les instal·lacions de processat i/o emmagatzematge compleixen els requisits exigits per la legislació espanyola. En general, el porta a terme una empresa certificadora acreditada.
La certificació ha de garantir els aspectes següents: 1) que les instal·lacions d’emmagatzematge i processat i els seus sistemes de control de qualitat i traçabilitat dels productes elaborats s’ajusten al Real Decret; 2) que el producte fertilitzant és conforme a la legislació i se subministra al mercat proveït de les indicacions sobre identificació i etiquetatge; 3) que es disposa de proves documentals emeses per un laboratori acreditat que demostren la veracitat de la informació que figura a l’etiqueta, en els documents d’acompanyament, en la publicitat i en la presentació dels productes, sense que puguin induir a engany o a confusió als usuaris finals; 4) que es compleixen les exigències sobre control de qualitat i traçabilitat dels productes.
V.: defensa contra fraus c. nom. f.
en certification of manufacturers of fertilizer products
es certificación de fabricantes de productos fertilizantes
fr certification des fabricants de produits fertilisants
gl certificación de fabricantes de produtos fertilizantes
pt certificação de fabricantes de produtos fertilizantes

edafotret de fàbrica c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en fabric pedofeature subst.
es rasgo edáfico de fábrica c. nom. m., rasgo pedológico de fábrica c. nom. m.
fr trait pédologique d’assemblage c. nom. m.

edafotret de fàbrica c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Edafotret matricial que resulta d’un canvi de fàbrica de la massa basal, la qual cosa implica que diverses característiques de la massa basal romanen visibles a l’edafotret. P. e., trets de pas per bioturbació.
V. t.: edafotret m.
en fabric pedofeature
es edaforrasgo de fábrica
fr trait de fabrique
gl edafotrazo de fábrica

element de fàbrica c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en fabric element subst.
es elemento de fábrica c. nom. m.
fr élément d'assemblage c. nom. m.