Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureaccidental (VPCA)
veureaccidental (DJC)
 dret
veureavortament accidental (DEM)
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veurecausa accidental (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecausa accidental (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i sĂ­ndromes
veureejecciĂł accidental (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureelement accidental (DJC)
 dret civil
veureencadenament accidental (VPCA)
veureerror accidental (DEM)
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
veureesterilitat accidental (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca accidental a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accidental adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Que s'esdevé fora del curs regular de les coses (Fabra).
en accidental adj.

accidental adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Substitut o suplent en un cĂ rrec.
Ex.: En l’escriptura consta la signatura de l’alcalde accidental.
es accidental

avortament accidental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrĂ­cia i ginecologia
L’espontani que, seguit o precedit de gestacions normals, s’esdevé de manera fortuïta i aïllada, causat per infeccions, traumes, intoxicacions, etc.

causa accidental c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

causa accidental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i sĂ­ndromes
Causa que solament intervé en determinades condicions.

ejecciĂł accidental f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Material piroclàstic de roca generalment no volcànica (però pot ser també volcànica), procedent de la xemeneia o d’altres llocs.
Sin.: xenòlit2 m.
en accidental ejecta
es eyecciĂłn accidental
fr éjecta énallogène

element accidental c. nom. m.
Diccionari jurĂ­dic
dret civil
V.: negoci jurĂ­dic c. nom. m.

encadenament accidental c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
Sin. abs.: encadenament fortuĂŻt c. nom. m.
V. t.: accidental adj., fortuĂŻt adj.
en accidental chaining subst.

error accidental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
Error que és degut a les limitacions naturals dels sentits de l’observador, sobretot de la vista i de l’oïda.

esterilitat accidental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Esterilitat que és conseqüència d’una infecció, irradiació, traumatisme, etc.