Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veureaccidental (VPCA)
veureaccidental (DJC)
 dret
veureavortament accidental (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
veurecausa accidental (VOCFOR)
 incendis forestals
veurecausa accidental (DEM)
 conceptes generals i de suport
 malalties i síndromes
veureejecció accidental (DGEOL)
 roques efusives i vulcanites
veureelement accidental (DJC)
 dret civil
veureencadenament accidental (VPCA)
veureerror accidental (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureesterilitat accidental (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca accidental a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accidental adj.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Que s'esdevé fora del curs regular de les coses (Fabra).
en accidental adj.

accidental adj.
Diccionari jurídic
dret
Substitut o suplent en un càrrec.
Ex.: En l’escriptura consta la signatura de l’alcalde accidental.
es accidental

avortament accidental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
L’espontani que, seguit o precedit de gestacions normals, s’esdevé de manera fortuïta i aïllada, causat per infeccions, traumes, intoxicacions, etc.

causa accidental c. nom. f.
Vocabulari forestal
incendis forestals

causa accidental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
malalties i síndromes
Causa que solament intervé en determinades condicions.

ejecció accidental f.
Diccionari de geologia
roques efusives i vulcanites
Material piroclàstic de roca generalment no volcànica (però pot ser també volcànica), procedent de la xemeneia o d’altres llocs.
Sin.: xenòlit2 m.
en accidental ejecta
es eyección accidental
fr éjecta énallogène

element accidental c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
V.: negoci jurídic c. nom. m.

encadenament accidental c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Bayés 1977.
Sin. abs.: encadenament fortuït c. nom. m.
V. t.: accidental adj., fortuït adj.
en accidental chaining subst.

error accidental m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Error que és degut a les limitacions naturals dels sentits de l’observador, sobretot de la vista i de l’oïda.

esterilitat accidental f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Esterilitat que és conseqüència d’una infecció, irradiació, traumatisme, etc.