Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veureacotar1 (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureacotar1 (DJC)
 dret públic
veureacotar (NOV)
 enginyeria
veureacotar (LMC)
 construcció
veureacotar2 (VOCFOR)
 projectes, parts
veureacotar2 (DJC)
 dret públic
Cerca acotar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acotar1 v. tr.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Tallar ran de terra per tal que tregui tanys.

acotar1 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Fer anotacions al marge {d’un escrit}.
Ex.: Ha acotat el document que havia redactat perquè hi quedessin inclosos tots els punts que volia tractar. El president volia acotar l’informe abans de passar-ne una còpia als assistents a la reunió.
es acotar

acotar v. tr.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la tercera sèrie.
es acotar v. tr.
fr coter v. tr.

acotar v. tr.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de mit Randbemerkungen versehen
en to mark the altitudes on a map, to mark the contour heights on a map
es acotar
fr coter

acotar2 v. tr.
Vocabulari forestal
projectes, parts
fr coter v. tr.

acotar2 v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Anotar, en l’interrogatori de preguntes, {les que cal adreçar a cada un dels testimonis}.
Ex.: L’advocat defensor va acotar, abans que no comencés el judici, les qüestions que volia plantejar.
es acotar