Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 60 (600 registres)
veureablactació (DEM)
 sinologia
veureacta (VOCFOR)
 generalitats
veureacta (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureacta (DPF)
 transport ferroviari
veureacta de conciliació (DJC)
 dret processal
veureacta de conservació (DJC)
 documentació jurídica
 dret civil
veureacta de delimitació (DJC)
 documentació jurídica
 dret
veureacta de notorietat (DJC)
 documentació jurídica
 dret notarial
veureacta de replantejament (VOCFOR)
 generalitats
veureacta de reunió (VOCFOR)
 generalitats
Cerca acta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

ablactació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sinologia
Cessació de la secreció làctia.
en ablactation
es ablactación
fr ablactation

acta f.
Vocabulari forestal
generalitats
es acta f.
fr acte m.

acta f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document públic que constata els fets, les intervencions i els acords d’un acte, d’un esdeveniment de naturalesa jurídica o d’un fet qualsevol perquè en quedi constància.
Ex.: Una acta de naixement. Una acta notarial. El llibre d’actes. Prendre acta d’una cosa. Les actes d’un congrés.
Sin. compl.: acte2 m.
es acta

acta f.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Declaració en què es fa constar alguna cosa, com pot ser la recepció d’un vehicle, l’estat d’una mercaderia, etc. L’acta és contradictòria si la signen persones a les que hom pot suposar interessos oposats.
es acta
fr procès-verbal

acta de conciliació c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Document que recull la compareixença i el resultat d’una conciliació preventiva.
es acta de conciliación

acta de conservació c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret civil
Document formal en què consta la declaració de voluntat de mantenir la nacionalitat espanyola d’un ciutadà o ciutadana que viu a l’estranger.
V. t.: pèrdua de la nacionalitat c. nom. f.
es acta de conservación

acta de delimitació c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret
Document en què s’acredita que s’ha dut a terme la delimitació d’un terreny.
es acta de apeo

acta de notorietat c. nom. f.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret notarial
Instrument notarial que té per finalitat la comprovació i la fixació de fets evidents sobre els quals es poden fonamentar i declarar drets o qualitats amb transcendència jurídica.
es acta de notoriedad

acta de replantejament c. nom. f.
Vocabulari forestal
generalitats
es acta de replanteo c. nom. f.

acta de reunió c. nom. f.
Vocabulari forestal
generalitats